De manifestatie zou langs de kabinetten van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (allebei N-VA) gaan. De federale regering besliste in juli om het ziekteverlof bij de ambtenaren aan te passen. Het systeem van de 21 ziektedagen per jaar die opgespaard kunnen worden, moet tegen volgend jaar worden afgeschaft. De wijziging geldt voor de federale ambtenaren en voor de zogenoemde bijzondere korpsen. Die omvatten politie, brandweer, militairen en personeel van hoven en rechtbanken. Het gemeenschappelijk vakbondsfront hekelt dat de maatregel getroffen werd tijdens de zomer en zonder overleg. (Belga)

De manifestatie zou langs de kabinetten van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (allebei N-VA) gaan. De federale regering besliste in juli om het ziekteverlof bij de ambtenaren aan te passen. Het systeem van de 21 ziektedagen per jaar die opgespaard kunnen worden, moet tegen volgend jaar worden afgeschaft. De wijziging geldt voor de federale ambtenaren en voor de zogenoemde bijzondere korpsen. Die omvatten politie, brandweer, militairen en personeel van hoven en rechtbanken. Het gemeenschappelijk vakbondsfront hekelt dat de maatregel getroffen werd tijdens de zomer en zonder overleg. (Belga)