Waarnemend PS-voorzitter Paul Magnette wordt de nieuwe minister-president van Wallonië. Magnette volgt zijn partijgenoot Rudy Demotte op, die wel minister-president blijft van de Franse Gemeenschap. In die regering wordt cdH-kopstuk Joëlle Milquet minister van leerplichtonderwijs en cultuur, ex-Kamervoorzitter André Flahaut (PS) wordt er begrotingsminister. Melchior Wathelet (cdH) wordt minister van Binnenlandse Zaken tot er een nieuwe federale regering is.

PS en cdH sloten afgelopen vrijdag een regeerakkoord voor het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap en stelden maandag hun ministers voor. In de Waalse regering van Magnette komt Jean-Claude Marcourt terug als minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering. Ook Paul Furlan krijgt een verlengd verblijf in Namen, met Lokale Besturen, Wonen en Energie als bevoegdheden. Christophe Lacroix wordt minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging.

Bij de Franse Gemeenschap blijft Rudy Demotte minister-president. Demotte combineerde die functie de voorbije jaren met die van Waals minister-president. André Flahaut wordt in die gemeenschapsregering begrotingsminister en minister van Ambtenarenzaken, Isabelle Simonis wordt minister van Jeugd en Gelijke Kansen. Rachid Madrane, tot voor kort Brussels staatssecretaris, wordt bevoegd voor Jeugdhulp, de justitiehuizen en Brussel. Jean-Claude Marcourt wordt bevoegd voor hoger onderwijs, wetenschapsbeleid en media.

Stoelendans in federale regering

Meest opvallende naam bij coalitiepartner cdH: Joëlle Milquet. De aftredende cdH-vicepremier wordt minister van leerplichtonderwijs en cultuur in de regering van de Franse Gemeenschap. Haar aanduiding zorgt voor een kleine stoelendans in de federale regering in lopende zaken. Aftredend staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet volgt haar op als vicepremier en als minister van Binnenlandse Zaken tot er een nieuwe regering is. Catherine Fonck volgt op haar beurt Wathelet op als staatssecretaris in lopende zaken.

Maxime Prévot, de cdH-burgemeester van Namen, wordt viceminister-president en minister van openbare werken. Hij krijgt ook de nieuwe bevoegdheid kinderbijslag in zijn portefeuille. Carlo Di Antonio wordt Waals minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit en wordt ook bevoegd voor luchthavens en dierenwelzijn. René Collin wordt minister van Landbouw en Toerisme. Diezelfde Collin wordt in de Franse Gemeenschap bevoegd voor Sport. Het cdH krijgt ook de voorzitter van het Waals Parlement. Dat wordt André Antoine, tot nu toe viceminister-president in de Waalse regering. (Belga/WB)

Waarnemend PS-voorzitter Paul Magnette wordt de nieuwe minister-president van Wallonië. Magnette volgt zijn partijgenoot Rudy Demotte op, die wel minister-president blijft van de Franse Gemeenschap. In die regering wordt cdH-kopstuk Joëlle Milquet minister van leerplichtonderwijs en cultuur, ex-Kamervoorzitter André Flahaut (PS) wordt er begrotingsminister. Melchior Wathelet (cdH) wordt minister van Binnenlandse Zaken tot er een nieuwe federale regering is. PS en cdH sloten afgelopen vrijdag een regeerakkoord voor het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap en stelden maandag hun ministers voor. In de Waalse regering van Magnette komt Jean-Claude Marcourt terug als minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering. Ook Paul Furlan krijgt een verlengd verblijf in Namen, met Lokale Besturen, Wonen en Energie als bevoegdheden. Christophe Lacroix wordt minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging. Bij de Franse Gemeenschap blijft Rudy Demotte minister-president. Demotte combineerde die functie de voorbije jaren met die van Waals minister-president. André Flahaut wordt in die gemeenschapsregering begrotingsminister en minister van Ambtenarenzaken, Isabelle Simonis wordt minister van Jeugd en Gelijke Kansen. Rachid Madrane, tot voor kort Brussels staatssecretaris, wordt bevoegd voor Jeugdhulp, de justitiehuizen en Brussel. Jean-Claude Marcourt wordt bevoegd voor hoger onderwijs, wetenschapsbeleid en media. Meest opvallende naam bij coalitiepartner cdH: Joëlle Milquet. De aftredende cdH-vicepremier wordt minister van leerplichtonderwijs en cultuur in de regering van de Franse Gemeenschap. Haar aanduiding zorgt voor een kleine stoelendans in de federale regering in lopende zaken. Aftredend staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet volgt haar op als vicepremier en als minister van Binnenlandse Zaken tot er een nieuwe regering is. Catherine Fonck volgt op haar beurt Wathelet op als staatssecretaris in lopende zaken. Maxime Prévot, de cdH-burgemeester van Namen, wordt viceminister-president en minister van openbare werken. Hij krijgt ook de nieuwe bevoegdheid kinderbijslag in zijn portefeuille. Carlo Di Antonio wordt Waals minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit en wordt ook bevoegd voor luchthavens en dierenwelzijn. René Collin wordt minister van Landbouw en Toerisme. Diezelfde Collin wordt in de Franse Gemeenschap bevoegd voor Sport. Het cdH krijgt ook de voorzitter van het Waals Parlement. Dat wordt André Antoine, tot nu toe viceminister-president in de Waalse regering. (Belga/WB)