Luperto werd al in 2014 in verdenking gesteld voor de zedenfeiten, die in aanwezigheid van minderjarigen in de toiletten van een parking langs de autosnelweg in Spy zouden hebben plaatsgevonden. Hoewel hij toegeeft de parking te hebben bezocht met het oog op ontmoetingen, ontkent de gewezen voorzitter van het parlement van de Franse Gemeenschap exhibitionistische feiten. De advocaten van Luperto hadden onontvankelijkheid gepleit en vroegen daarom de politicus buiten vervolging te stellen. Ze stelden dat het dossier leemtes bevatte en dat er onvoldoende bezwarende elementen waren. De kamer van inbeschuldigingstelling volgde die redenering evenwel niet en besliste om de zaak naar de correctionele rechtbank te sturen. Die zal nu een oordeel ten gronde moeten vellen. De doorverwijzing geldt wel maar voor vier van de negen oorspronkelijke aanklachten. Voor een van de negen aanklachten was de parlementaire onschendbaarheid van Luperto niet opgeheven. Voor vier andere geldt wel een buitenvervolgingstelling. De zaak zal behandeld worden door de correctionele rechtbank van Namen. (Belga)

Luperto werd al in 2014 in verdenking gesteld voor de zedenfeiten, die in aanwezigheid van minderjarigen in de toiletten van een parking langs de autosnelweg in Spy zouden hebben plaatsgevonden. Hoewel hij toegeeft de parking te hebben bezocht met het oog op ontmoetingen, ontkent de gewezen voorzitter van het parlement van de Franse Gemeenschap exhibitionistische feiten. De advocaten van Luperto hadden onontvankelijkheid gepleit en vroegen daarom de politicus buiten vervolging te stellen. Ze stelden dat het dossier leemtes bevatte en dat er onvoldoende bezwarende elementen waren. De kamer van inbeschuldigingstelling volgde die redenering evenwel niet en besliste om de zaak naar de correctionele rechtbank te sturen. Die zal nu een oordeel ten gronde moeten vellen. De doorverwijzing geldt wel maar voor vier van de negen oorspronkelijke aanklachten. Voor een van de negen aanklachten was de parlementaire onschendbaarheid van Luperto niet opgeheven. Voor vier andere geldt wel een buitenvervolgingstelling. De zaak zal behandeld worden door de correctionele rechtbank van Namen. (Belga)