Het zijn de fractieleiders van de meerderheidspartijen PS, MR en Ecolo die een voorstel hebben ingediend om het reglement van het Waalse parlement aan te passen. Op initiatief van de parlementsleden zelf of van Waalse burgers - op voorwaarde dat die minstens 2.000 handtekeningen verzameld hebben - zal een overlegcommissie kunnen worden opgericht die is samengesteld uit 10 leden van het Waals parlement en 30 burgers. Deze laatsten zullen bij lottrekking aangeduid worden. Hun deelname is vrijwillig en ze krijgen een kleine vergoeding voor het geleverde werk. Het is de bedoeling dat hun vergaderingen zo georganiseerd worden dat iedereen eraan kan deelnemen, bijvoorbeeld door per halve dag te werken. De aanbevelingen die ze formuleren zullen opgevolgd worden door de bevoegde parlementscommissie. De paarsgroene meerderheid wil met het initiatief de betrokkenheid van de burgers bij de parlementaire democratie vergroten en de kloof tussen de verkozenen en de rest van de bevolking wat meer dichten, luidt het. Het Waals parlement laat zich inspireren door het Brussels parlement, waar de mogelijkheid om 'gemengde commissies' van burgers en politici op te richten principieel is goedgekeurd. In de Duitstalige gemeenschap werd eerder al gekozen voor een permanente burgerraad. (Belga)

Het zijn de fractieleiders van de meerderheidspartijen PS, MR en Ecolo die een voorstel hebben ingediend om het reglement van het Waalse parlement aan te passen. Op initiatief van de parlementsleden zelf of van Waalse burgers - op voorwaarde dat die minstens 2.000 handtekeningen verzameld hebben - zal een overlegcommissie kunnen worden opgericht die is samengesteld uit 10 leden van het Waals parlement en 30 burgers. Deze laatsten zullen bij lottrekking aangeduid worden. Hun deelname is vrijwillig en ze krijgen een kleine vergoeding voor het geleverde werk. Het is de bedoeling dat hun vergaderingen zo georganiseerd worden dat iedereen eraan kan deelnemen, bijvoorbeeld door per halve dag te werken. De aanbevelingen die ze formuleren zullen opgevolgd worden door de bevoegde parlementscommissie. De paarsgroene meerderheid wil met het initiatief de betrokkenheid van de burgers bij de parlementaire democratie vergroten en de kloof tussen de verkozenen en de rest van de bevolking wat meer dichten, luidt het. Het Waals parlement laat zich inspireren door het Brussels parlement, waar de mogelijkheid om 'gemengde commissies' van burgers en politici op te richten principieel is goedgekeurd. In de Duitstalige gemeenschap werd eerder al gekozen voor een permanente burgerraad. (Belga)