"De gewesten hebben aan belang gewonnen en de Waalse burgers begrijpen niet dat hun schepenen een sjerp dragen in de kleuren van een ander gewest", verklaart initiatiefnemer Dimitri Legasse (PS). Hij benadrukt dat de resolutie - die geen kracht van wet heeft - niet tegen Vlaanderen gericht is, maar enkel dient om meer coherentie binnen de symbolen van het Waals gewest te brengen. Oppositiepartij MR is gekant tegen de tekst. Olivier Maroy herinnerde eraan dat de historische kleuren van de sjerp sinds 1837 zwart en geel waren, met een rode rand. Een besluit van de Waalse regering-Di Rupo uit 2006 legde de kleuren van de sjerp vast op zwart en geel. "Dit is koren op de molen van de nationalisten", laakte Maroy. Dit debat zal de burger niet dichter bij de politiek brengen, aldus de Franstalige liberaal, die zich bovendien verzette tegen de extra kost voor de gemeenten of de mandataris. Ook Ecolo meent dat er andere, meer fundamentele prioriteiten zijn om de Waalse identiteit en trots te versterken. Het debat verhitte blijkbaar de gemoederen, want commissievoorzitter Gilles Mouyard moest de volksvertegenwoordigers geregeld tot de orde roepen. (Belga)

"De gewesten hebben aan belang gewonnen en de Waalse burgers begrijpen niet dat hun schepenen een sjerp dragen in de kleuren van een ander gewest", verklaart initiatiefnemer Dimitri Legasse (PS). Hij benadrukt dat de resolutie - die geen kracht van wet heeft - niet tegen Vlaanderen gericht is, maar enkel dient om meer coherentie binnen de symbolen van het Waals gewest te brengen. Oppositiepartij MR is gekant tegen de tekst. Olivier Maroy herinnerde eraan dat de historische kleuren van de sjerp sinds 1837 zwart en geel waren, met een rode rand. Een besluit van de Waalse regering-Di Rupo uit 2006 legde de kleuren van de sjerp vast op zwart en geel. "Dit is koren op de molen van de nationalisten", laakte Maroy. Dit debat zal de burger niet dichter bij de politiek brengen, aldus de Franstalige liberaal, die zich bovendien verzette tegen de extra kost voor de gemeenten of de mandataris. Ook Ecolo meent dat er andere, meer fundamentele prioriteiten zijn om de Waalse identiteit en trots te versterken. Het debat verhitte blijkbaar de gemoederen, want commissievoorzitter Gilles Mouyard moest de volksvertegenwoordigers geregeld tot de orde roepen. (Belga)