De relaties met de Saoedi's kwamen dit weekend weer hoog op de agenda, na een pleidooi van Open Vld-vicepremier Alexander De Croo voor een wapenembargo. Volgens de minister van Ontwikkelingssamenwerking gaat meer dan zestig procent van de Waalse wapenexport richting Saoedi-Arabië. Groen en Ecolo dienden hun voorstel vorige zomer al in. Ze wijzen onder meer op de grote problemen op vlak van mensenrechten in de Golfstaat, de ruime toepassing van de doodstraf, de financiering en verspreiding van het oerconservatieve salafisme en de "ideologische en financiële invloed" van Saoedi-Arabië op het internationale terrorisme. Concreet pleiten de groenen in de resolutie onder meer voor het opschorten van "alle handelsrelaties met en investeringen in Saoedi-Arabië" in afwachting van een grondige analyse van de geldstromen van en naar het koninkrijk, het schrappen van economische handelsmissies naar de Golfstaat en het beëindigen van alle leveringen van "wapens, munitie en technologie" aan de Saoedi's. De levensvatbaarheid van de verregaande groene resolutie is bijzonder klein, zo lieten verschillende meerderheidspartijen de voorbije weken al verstaan in de wandelgangen van de Kamer. Intussen werden de deelstaatparlementen om advies gevraagd, omdat zij - bijvoorbeeld als het gaat om de wapenleveringen - minstens deels bevoegd zijn. De commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement organiseert morgen een gedachtewisseling over de vraag om advies. Haar Waalse tegenhanger is echter niet van plan zich over de kwestie uit te spreken. In een brief aan de Kamer die Belga kon inkijken, wijst parlementsvoorzitter André Antoine ter verantwoording op het Kamerreglement. Dat voorziet immers dat commissies in de Kamer advies kunnen inwinnen ter voorbereiding van "wetgevend werk". Vragen om advies over een voorstel van resolutie zijn dan ook onontvankelijk, aldus Antoine. (Belga)

De relaties met de Saoedi's kwamen dit weekend weer hoog op de agenda, na een pleidooi van Open Vld-vicepremier Alexander De Croo voor een wapenembargo. Volgens de minister van Ontwikkelingssamenwerking gaat meer dan zestig procent van de Waalse wapenexport richting Saoedi-Arabië. Groen en Ecolo dienden hun voorstel vorige zomer al in. Ze wijzen onder meer op de grote problemen op vlak van mensenrechten in de Golfstaat, de ruime toepassing van de doodstraf, de financiering en verspreiding van het oerconservatieve salafisme en de "ideologische en financiële invloed" van Saoedi-Arabië op het internationale terrorisme. Concreet pleiten de groenen in de resolutie onder meer voor het opschorten van "alle handelsrelaties met en investeringen in Saoedi-Arabië" in afwachting van een grondige analyse van de geldstromen van en naar het koninkrijk, het schrappen van economische handelsmissies naar de Golfstaat en het beëindigen van alle leveringen van "wapens, munitie en technologie" aan de Saoedi's. De levensvatbaarheid van de verregaande groene resolutie is bijzonder klein, zo lieten verschillende meerderheidspartijen de voorbije weken al verstaan in de wandelgangen van de Kamer. Intussen werden de deelstaatparlementen om advies gevraagd, omdat zij - bijvoorbeeld als het gaat om de wapenleveringen - minstens deels bevoegd zijn. De commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement organiseert morgen een gedachtewisseling over de vraag om advies. Haar Waalse tegenhanger is echter niet van plan zich over de kwestie uit te spreken. In een brief aan de Kamer die Belga kon inkijken, wijst parlementsvoorzitter André Antoine ter verantwoording op het Kamerreglement. Dat voorziet immers dat commissies in de Kamer advies kunnen inwinnen ter voorbereiding van "wetgevend werk". Vragen om advies over een voorstel van resolutie zijn dan ook onontvankelijk, aldus Antoine. (Belga)