Het verbod zou gelden voor voor ambtenaren van administraties en instellingen van openbaar belang die afhangen van het Waalse Gewest. De resolutie was ingediend door Florence Reuter (MR) en werd na amendering quasi unaniem goedgekeurd in de commissie. De plenaire stemming wqas echter niet unaniem. Ecolo onthield zich.

Nieuwe regels

In naam van de onpartijdigheid van het openbaar ambt vraagt de resolutie aan de Waalse regering om de Code van het Openbaar Ambt aan te passen in die zin dat het de ambtenaren verboden wordt om tijdens het uitoefenen van hun dienst tekens of gedragingen te tonen die hun politieke, filosofische of religieuze overtuiging uitdrukken, behalve wanneer ze geen contact hebben met het publiek tijdens het uitvoeren van hun werk.

'Vrijheid wordt uitzondering'

In de commissie had een groene volksvertegenwoordiger de tekst goedgekeurd, een andere had zich onthouden. In de plenaire vergadering onthield Ecolo zich. De Franstalige groenen vinden dat de regelgeving het verbod tot norm verheft en van de vrijheid een uitzondering maakt. De tekst kreeg wel de steun van MR, PS en cdH. (Belga/TV)

Het verbod zou gelden voor voor ambtenaren van administraties en instellingen van openbaar belang die afhangen van het Waalse Gewest. De resolutie was ingediend door Florence Reuter (MR) en werd na amendering quasi unaniem goedgekeurd in de commissie. De plenaire stemming wqas echter niet unaniem. Ecolo onthield zich.In naam van de onpartijdigheid van het openbaar ambt vraagt de resolutie aan de Waalse regering om de Code van het Openbaar Ambt aan te passen in die zin dat het de ambtenaren verboden wordt om tijdens het uitoefenen van hun dienst tekens of gedragingen te tonen die hun politieke, filosofische of religieuze overtuiging uitdrukken, behalve wanneer ze geen contact hebben met het publiek tijdens het uitvoeren van hun werk.In de commissie had een groene volksvertegenwoordiger de tekst goedgekeurd, een andere had zich onthouden. In de plenaire vergadering onthield Ecolo zich. De Franstalige groenen vinden dat de regelgeving het verbod tot norm verheft en van de vrijheid een uitzondering maakt. De tekst kreeg wel de steun van MR, PS en cdH. (Belga/TV)