In een mededeling schuift Prévot twee redenen naar voor waarom hij "categoriek" tegen de eis gekant is. "Enerzijds zou dit een negatieve impact hebben op de financiering van de herstellingswerken aan de autosnelwegen en gewestwegen. Bovendien, en veel belangrijker, zou dit onvermijdelijk de verkeersdrukte op die assen doen toenemen, terwijl die over het algemeen onze gemeenten en dorpen doorkruisen", zegt Prévot. De gewestwegen "zouden nog meer als transitwegen gebruikt worden om de kilometerheffing te vermijden", met meer vervuiling, meer risico op ongevallen en een snellere slijtage van het wegennet tot gevolg. (Belga)

In een mededeling schuift Prévot twee redenen naar voor waarom hij "categoriek" tegen de eis gekant is. "Enerzijds zou dit een negatieve impact hebben op de financiering van de herstellingswerken aan de autosnelwegen en gewestwegen. Bovendien, en veel belangrijker, zou dit onvermijdelijk de verkeersdrukte op die assen doen toenemen, terwijl die over het algemeen onze gemeenten en dorpen doorkruisen", zegt Prévot. De gewestwegen "zouden nog meer als transitwegen gebruikt worden om de kilometerheffing te vermijden", met meer vervuiling, meer risico op ongevallen en een snellere slijtage van het wegennet tot gevolg. (Belga)