De minister werd in commissie ondervraagt door François Desquesnes (cdH) en Hervé Cornillie (MR) over het project van een gascentrale in Manage en het Belgische energiebeleid. Hij wees op de hoge CO2-uitstoot van gascentrales. 'We zijn geconfronteerd met de verplichting om de mogelijkheid te analyseren voor vergoedingen voor de productie door gascentrales die veel CO2 uitstoten en de mogelijke sluiting van de laatste kerncentrales die zorgen voor een stabiele bevoorrading en een hoog aantal gespecialiseerde jobs', aldus de MR-minister.

Voor hem is het 'absoluut onmogelijk om de laatste twee kerncentrales te sluiten indien we onze milieu- en energieambities willen nakomen'.

De minister werd in commissie ondervraagt door François Desquesnes (cdH) en Hervé Cornillie (MR) over het project van een gascentrale in Manage en het Belgische energiebeleid. Hij wees op de hoge CO2-uitstoot van gascentrales. 'We zijn geconfronteerd met de verplichting om de mogelijkheid te analyseren voor vergoedingen voor de productie door gascentrales die veel CO2 uitstoten en de mogelijke sluiting van de laatste kerncentrales die zorgen voor een stabiele bevoorrading en een hoog aantal gespecialiseerde jobs', aldus de MR-minister. Voor hem is het 'absoluut onmogelijk om de laatste twee kerncentrales te sluiten indien we onze milieu- en energieambities willen nakomen'.