De kilometerheffing trad op 1 april in werking. Omwille van problemen bij de opstart van het systeem - lange wachtrijen en files - konden niet onmiddellijk controles op de heffing plaatsvinden. Tijdens de eerste drie weken van april hebben de controleteams van de Waalse administratie enkel de efficiënte van het verdeelsysteem van de On Board Units (OBU) door Satellic gecontroleerd en transporteurs begeleid. "In dat kader hebben verscheidene rapporten toegelaten de tekortkomingen van Satellic in te schatten, evenals de snelheid waarmee ze zijn opgelost", antwoordde de PS-minister op een vraag van Jean-Luc Crucke (MR). Vanaf 21 april zijn de controleteams begonnen met inbreuken vast te stellen bij afwezigheid van een OBU. Dat leidde tot "een aantal onmiddellijke inningen op de openbare weg". Maar als gevolg van technische problemen bij een controlevoertuig, dat op 26 april vuur vatte, werd het gebruik van de voertuigen die door Satellic worden geleverd een dag later opgeschort. "De expertiseverslagen zijn vandaag nog niet afgerond", aldus de minister. Een andere zorg van de minister slaat op de administratieve controle in Brussel, waar ambtenaren van de drie gewestelijke administraties de geautomatiseerde detecties door de portieken valideren en inbreuken vaststellen. "Het is mijn diensten snel duidelijk geworden dat de gegevens die Satellic elektronisch doorstuurt, niet zouden toelaten te garanderen dat elke schuld wordt beschouwd als lopend, opeisbaar en zeker". Daardoor heeft de administratie tot nu toe enkel de schulden kunnen weerhouden waarover geen twijfel bestaat, en dat om eventuele geschillen te voorkomen. Eerder hadden transportfederaties Satellic eveneens in gebreke gesteld. (Belga)

De kilometerheffing trad op 1 april in werking. Omwille van problemen bij de opstart van het systeem - lange wachtrijen en files - konden niet onmiddellijk controles op de heffing plaatsvinden. Tijdens de eerste drie weken van april hebben de controleteams van de Waalse administratie enkel de efficiënte van het verdeelsysteem van de On Board Units (OBU) door Satellic gecontroleerd en transporteurs begeleid. "In dat kader hebben verscheidene rapporten toegelaten de tekortkomingen van Satellic in te schatten, evenals de snelheid waarmee ze zijn opgelost", antwoordde de PS-minister op een vraag van Jean-Luc Crucke (MR). Vanaf 21 april zijn de controleteams begonnen met inbreuken vast te stellen bij afwezigheid van een OBU. Dat leidde tot "een aantal onmiddellijke inningen op de openbare weg". Maar als gevolg van technische problemen bij een controlevoertuig, dat op 26 april vuur vatte, werd het gebruik van de voertuigen die door Satellic worden geleverd een dag later opgeschort. "De expertiseverslagen zijn vandaag nog niet afgerond", aldus de minister. Een andere zorg van de minister slaat op de administratieve controle in Brussel, waar ambtenaren van de drie gewestelijke administraties de geautomatiseerde detecties door de portieken valideren en inbreuken vaststellen. "Het is mijn diensten snel duidelijk geworden dat de gegevens die Satellic elektronisch doorstuurt, niet zouden toelaten te garanderen dat elke schuld wordt beschouwd als lopend, opeisbaar en zeker". Daardoor heeft de administratie tot nu toe enkel de schulden kunnen weerhouden waarover geen twijfel bestaat, en dat om eventuele geschillen te voorkomen. Eerder hadden transportfederaties Satellic eveneens in gebreke gesteld. (Belga)