Rond het federale parlement, het Vlaams parlement en dat van de Franse Gemeenschap ligt nu al een neutrale zone, die ook het Warandepark en het Koninklijk Paleis in Brussel omvat. Samenscholingen in open lucht zijn er verboden en ook op je eentje manifesteren mag er niet. Namen en Eupen krijgen nu ook een eigen neutrale zone, respectievelijk rond de parlementen van het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Ook voor het Brusselse parlement was een neutrale zone voorzien in het wetsvoorstel van Kamervoorzitter Siegfried Bracke, maar die komt er uiteindelijk niet. De stad Brussel tekende immers bezwaar aan. Het Brusselse parlement ligt pal in het toeristisch centrum van de stad. Daar een neutrale zone trekken, zou bijvoorbeeld betekenen dat samenscholingen rond Manneken Pis voortaan verboden zouden zijn. Opvallend: het wetsvoorstel van Bracke creëert ook een wettelijke basis voor de veiligheidscontroles aan de ingangen van de verschillende parlementen in ons land. Tot nu toe was die er niet. "Nochtans houden dergelijke identiteits- en andere veiligheidscontroles beperkingen in op het recht op eerbiediging van het privéleven, die op grond van artikel 22 van de Grondwet alleen bij een formele wet kunnen worden opgelegd", luidt het in de toelichting bij de tekst. Groen en Ecolo hadden nog een amendement ingediend om te vermijden dat private bewakingsfirma's zouden kunnen worden ingeschakeld in de plaats van het interne veiligheidspersoneel van de parlementen of de militaire wacht. Hun aanpassing aan de tekst werd echter weggestemd. (Belga)

Rond het federale parlement, het Vlaams parlement en dat van de Franse Gemeenschap ligt nu al een neutrale zone, die ook het Warandepark en het Koninklijk Paleis in Brussel omvat. Samenscholingen in open lucht zijn er verboden en ook op je eentje manifesteren mag er niet. Namen en Eupen krijgen nu ook een eigen neutrale zone, respectievelijk rond de parlementen van het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Ook voor het Brusselse parlement was een neutrale zone voorzien in het wetsvoorstel van Kamervoorzitter Siegfried Bracke, maar die komt er uiteindelijk niet. De stad Brussel tekende immers bezwaar aan. Het Brusselse parlement ligt pal in het toeristisch centrum van de stad. Daar een neutrale zone trekken, zou bijvoorbeeld betekenen dat samenscholingen rond Manneken Pis voortaan verboden zouden zijn. Opvallend: het wetsvoorstel van Bracke creëert ook een wettelijke basis voor de veiligheidscontroles aan de ingangen van de verschillende parlementen in ons land. Tot nu toe was die er niet. "Nochtans houden dergelijke identiteits- en andere veiligheidscontroles beperkingen in op het recht op eerbiediging van het privéleven, die op grond van artikel 22 van de Grondwet alleen bij een formele wet kunnen worden opgelegd", luidt het in de toelichting bij de tekst. Groen en Ecolo hadden nog een amendement ingediend om te vermijden dat private bewakingsfirma's zouden kunnen worden ingeschakeld in de plaats van het interne veiligheidspersoneel van de parlementen of de militaire wacht. Hun aanpassing aan de tekst werd echter weggestemd. (Belga)