Het VBO blijft hameren op de moeilijke omstandigheden waarin de Belgische economie zich bevindt, als gevolg van de coronapandemie. "Geen enkele sector doet het vandaag beter dan in 2019, maar liefst 94 procent van de bedrijven staat er slechter voor dan vóór de crisis en bijna 1 op 3 staat op het punt failliet te gaan", klinkt het. "In die bijzonder moeilijke omstandigheden is het VBO tevreden dat er duidelijkheid is." De regering heeft beslist dat er bovenop de automatische loonindexering en 0,4 procent loonsverhoging, een eenmalige premie van 500 euro netto kan uitgekeerd worden in bedrijven die goed hebben geboerd. Dit ligt volgens het VBO in lijn met de voorstellen die de werkgevers tijdens het overleg in de Groep van Tien hebben gedaan. Hiermee wordt de competitiviteit niet structureel, dus op permanente wijze, ondergraven, luidt het. Door de mogelijkheid van een eenmalige premie uit te keren, wordt bovendien de binnenlandse economie aangevuurd. Maar het VBO betreurt dat de regering niet heeft afgebakend wat "goed presterende bedrijven" betekent. Ze vreest dat veel ondernemingen onder stakingsdruk toch de premie zullen moeten toekennen, "met alle gevolgen van dien voor hun overlevingskansen en hun investeringsplannen op korte termijn, wat dus zal leiden tot jobverlies". Ook waakzaamheid over de competitiviteit van de Belgische bedrijven is geboden, waarschuwt het VBO. "Eerst en vooral bedraagt de historische loonkostenhandicap nog steeds meer dan 10 procent en bovendien gaat men bij onze belangrijkste handelspartners vandaag duidelijk op de rem staan. Daarenboven is er een grote kans op oplopende inflatie in België. Die zal via de automatische indexering de loonkosten verder kunnen doen ontsporen." Het VBO roept op om de loononderhandelingen in de sectoren en bedrijven sereen te laten verlopen. "Wetende dat de crisis nog volop woedt, blijft voorzichtigheid noodzakelijk en bovendien zullen stakingen en acties alleen maar meer herstructureringen en werkloosheid in de hand werken", aldus Pieter Timmermans en Monica De Jonghe, die het VBO vertegenwoordigen in de Groep van 10. (Belga)

Het VBO blijft hameren op de moeilijke omstandigheden waarin de Belgische economie zich bevindt, als gevolg van de coronapandemie. "Geen enkele sector doet het vandaag beter dan in 2019, maar liefst 94 procent van de bedrijven staat er slechter voor dan vóór de crisis en bijna 1 op 3 staat op het punt failliet te gaan", klinkt het. "In die bijzonder moeilijke omstandigheden is het VBO tevreden dat er duidelijkheid is." De regering heeft beslist dat er bovenop de automatische loonindexering en 0,4 procent loonsverhoging, een eenmalige premie van 500 euro netto kan uitgekeerd worden in bedrijven die goed hebben geboerd. Dit ligt volgens het VBO in lijn met de voorstellen die de werkgevers tijdens het overleg in de Groep van Tien hebben gedaan. Hiermee wordt de competitiviteit niet structureel, dus op permanente wijze, ondergraven, luidt het. Door de mogelijkheid van een eenmalige premie uit te keren, wordt bovendien de binnenlandse economie aangevuurd. Maar het VBO betreurt dat de regering niet heeft afgebakend wat "goed presterende bedrijven" betekent. Ze vreest dat veel ondernemingen onder stakingsdruk toch de premie zullen moeten toekennen, "met alle gevolgen van dien voor hun overlevingskansen en hun investeringsplannen op korte termijn, wat dus zal leiden tot jobverlies". Ook waakzaamheid over de competitiviteit van de Belgische bedrijven is geboden, waarschuwt het VBO. "Eerst en vooral bedraagt de historische loonkostenhandicap nog steeds meer dan 10 procent en bovendien gaat men bij onze belangrijkste handelspartners vandaag duidelijk op de rem staan. Daarenboven is er een grote kans op oplopende inflatie in België. Die zal via de automatische indexering de loonkosten verder kunnen doen ontsporen." Het VBO roept op om de loononderhandelingen in de sectoren en bedrijven sereen te laten verlopen. "Wetende dat de crisis nog volop woedt, blijft voorzichtigheid noodzakelijk en bovendien zullen stakingen en acties alleen maar meer herstructureringen en werkloosheid in de hand werken", aldus Pieter Timmermans en Monica De Jonghe, die het VBO vertegenwoordigen in de Groep van 10. (Belga)