De commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten houdt zich bezig met de toepassing van de wet op de openbaarheid van bestuur. De overheidswaakhond sluit niet uit dat uitzonderingen op de wet kunnen worden ingeroepen voor de expertenadviezen, maar zegt wel dat de huidige argumentering tekortschiet. Zo blokkeert de administratie van premier Sophie Wilmès (MR) de vraag naar transparantie van de GEES-adviezen en -verslagen op basis van de status van die expertengroep. Volgens de regering kan de GEES "niet worden beschouwd als een administratieve overheid" waarop de wet op de openbaarheid van bestuur van toepassing is. Maar dat argument houdt geen steek, aldus de commissie. "Het is irrelevant waar de informatie vandaan komt, het is voldoende dat een administratieve overheid erover beschikt." Een ander verweer van de premier is dat het vrijgeven van de documenten "tot misvatting aanleiding kan geven". De bevolking zou worden "overspoeld" met informatie, waardoor de situatie onbegrijpelijk zou worden. Maar, zo riposteert de commissie, "in tijden van een zware gezondheidscrisis waarbij de fundamentele vrijheden worden ingeperkt, is er een zwaar maatschappelijk belang gediend met de openbaarmaking van die adviezen". Hetzelfde geldt voor de adviezen en verslagen van de andere expertengroepen. Als de overheid ze geheim wenst te houden, dan zal er veel uitvoeriger beargumenteerd moeten worden. (Belga)

De commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten houdt zich bezig met de toepassing van de wet op de openbaarheid van bestuur. De overheidswaakhond sluit niet uit dat uitzonderingen op de wet kunnen worden ingeroepen voor de expertenadviezen, maar zegt wel dat de huidige argumentering tekortschiet. Zo blokkeert de administratie van premier Sophie Wilmès (MR) de vraag naar transparantie van de GEES-adviezen en -verslagen op basis van de status van die expertengroep. Volgens de regering kan de GEES "niet worden beschouwd als een administratieve overheid" waarop de wet op de openbaarheid van bestuur van toepassing is. Maar dat argument houdt geen steek, aldus de commissie. "Het is irrelevant waar de informatie vandaan komt, het is voldoende dat een administratieve overheid erover beschikt." Een ander verweer van de premier is dat het vrijgeven van de documenten "tot misvatting aanleiding kan geven". De bevolking zou worden "overspoeld" met informatie, waardoor de situatie onbegrijpelijk zou worden. Maar, zo riposteert de commissie, "in tijden van een zware gezondheidscrisis waarbij de fundamentele vrijheden worden ingeperkt, is er een zwaar maatschappelijk belang gediend met de openbaarmaking van die adviezen". Hetzelfde geldt voor de adviezen en verslagen van de andere expertengroepen. Als de overheid ze geheim wenst te houden, dan zal er veel uitvoeriger beargumenteerd moeten worden. (Belga)