De nieuwe verplichting tot transparantie kan grote gevolgen hebben voor allerlei verenigingen. Zo was er nog het recente debat over de schimmige financiering van moskeeën, zoals de Grote Moskee in Brussel die gefinancierd wordt door Saoedi-Arabië. Maar ook de vele voetbal- en andere sportclubs moeten voortaan bekendmaken waar ze hun geld vandaan halen. Dat kan geldschieters afschrikken die hen steunen met zwart geld. Momenteel moeten vzw's amper wat vrijgeven over hun geldbronnen. "Alleen als een vzw via een notariële akte een gift van 100.000 euro of meer krijgt, moet de minister van Justitie daarvoor een machtiging geven", zegt Geens. "Dat geldt niet voor alle handgiften, bankoverschrijvingen en giften tussen rechtspersonen. Daarom zal ik de regels via een koninklijk besluit veranderen, zodat elke vzw in haar jaarrekening moet aangeven welke giften en financiering ze krijgt en van waar die komen." Ook in de strijd tegen het terrorisme en andere zware criminaliteit is de maatregel belangrijk. Alleen al in Molenbeek en in de andere gemeenten van de politiezone Brussel West zijn er ruim 3.300 vzw's. Bij de Kanaalplan-controles, die er kwamen na de aanslagen, zijn al 191 vzw's ontbonden. Daarvan hadden er 144 links met terrorisme, wapens, drugs of andere criminaliteit. (Belga)

De nieuwe verplichting tot transparantie kan grote gevolgen hebben voor allerlei verenigingen. Zo was er nog het recente debat over de schimmige financiering van moskeeën, zoals de Grote Moskee in Brussel die gefinancierd wordt door Saoedi-Arabië. Maar ook de vele voetbal- en andere sportclubs moeten voortaan bekendmaken waar ze hun geld vandaan halen. Dat kan geldschieters afschrikken die hen steunen met zwart geld. Momenteel moeten vzw's amper wat vrijgeven over hun geldbronnen. "Alleen als een vzw via een notariële akte een gift van 100.000 euro of meer krijgt, moet de minister van Justitie daarvoor een machtiging geven", zegt Geens. "Dat geldt niet voor alle handgiften, bankoverschrijvingen en giften tussen rechtspersonen. Daarom zal ik de regels via een koninklijk besluit veranderen, zodat elke vzw in haar jaarrekening moet aangeven welke giften en financiering ze krijgt en van waar die komen." Ook in de strijd tegen het terrorisme en andere zware criminaliteit is de maatregel belangrijk. Alleen al in Molenbeek en in de andere gemeenten van de politiezone Brussel West zijn er ruim 3.300 vzw's. Bij de Kanaalplan-controles, die er kwamen na de aanslagen, zijn al 191 vzw's ontbonden. Daarvan hadden er 144 links met terrorisme, wapens, drugs of andere criminaliteit. (Belga)