VVSG: twee op de drie Vlaamse gemeenten in de problemen door hoge inflatie

© Getty

Door de hoge inflatie denken twee op de drie gemeenten te moeten ingrijpen om tegen 2025 financieel evenwicht te blijven. Dat blijkt zaterdag uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het gaat dan in de eerste plaats om ingrepen in eigen werking, zoals het niet vervangen van personeel.

De VVSG wijst erop dat de druk op de lokale schatkist hoog is. Er zijn vier indexaanpassingen van de lonen van het personeel, de dotaties aan de politie- en hulpverleningszones stijgen, investeringen worden duurder omdat materiaalprijzen stijgen en energie wordt duurder. Verschillende besturen geven aan in te zullen grijpen op de personeelsuitgaven door personeel bijvoorbeeld niet meer te vervangen of (niet-noodzakelijke) aanwervingen uit te stellen. Een verhoging van de lokale belastingen is vooralsnog niet aan de orde. “Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid en bekijken in de eerste plaats wat ze zelf kunnen doen, eerder dan te opteren voor een belastingverhoging die de inwoners treft”, verklaart Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

De VVSG vraagt de Vlaamse en federale overheden om met blijvende oplossingen te komen zodat dienstverlening en investeringen kunnen blijven doorgaan. Het federale niveau kan dat doen door lokale besturen maximale zekerheid te geven over de gemeentelijke ontvangsten en uitgaven waar zij een invloed op hebben, klinkt het. Daarnaast zorgt de federale overheid ook best voor een structurele cofinanciering van de pensioenuitgaven van de statutaire ambtenaren van de lokale besturen. Ze moet ook de financiering van het nieuwe sectoraal akkoord van de politie dragen en het engagement nakomen dat 50 procent van de kosten van de brandweer voor rekening van de federale overheid zijn.

Aan de Vlaamse overheid vraagt de VVSG om het Gemeentefonds inflatiebestendig te maken door de groeivoet van normaal 3,5 procent per jaar te verhogen als de inflatie meer bedraagt.

Partner Content