"Hoe vlugger deze nieuwkomers lessen Nederlands kunnen volgen, hoe gemakkelijker hun leven wordt. Het is niet enkel een communicatiemiddel, het is ook in vele gevallen een voorwaarde om in de praktijk toegang te krijgen tot werk, een woonst, zelfs gezondheidszorg", klinkt het. Het niet spreken van de taal is niet enkel een drempel voor werk, ook het vinden van een woning of een bezoek aan een arts wordt hierdoor bemoeilijkt. Tal van vluchtelingen kampen ook met psychosociale problemen, maar ze vinden maar moeilijk de weg naar de geestelijke gezondheidszorg of het aanbod schiet tekort. Meer dan de helft van de lokale besturen vindt een wachttijd vanaf twee maanden problematisch, bijna één op de vijf vindt dit zelfs zeer problematisch, terwijl Vlaanderen kan leven met een wachttijd tot zes maanden. Daarom ontwikkelen lokale besturen opvallend veel eigen initiatieven om in de tussentijd de taal reeds informeel aan te leren. Voorts blijkt dat de lokale besturen snel en professioneel voor bijkomende opvangplaatsen zorgden maar dat meer dan één op de drie besturen niet geneigd is dit in de toekomst op eigen initiatief opnieuw te doen. "De OCMW's zijn al jaren een zeer loyale partner geweest van de federale overheid als het over opvang van asielzoekers gaat. We begrijpen dat men federaal geen vat heeft op de instroom van asielzoekers maar het wisselende opvangbeleid legde te veel (financieel) risico bij de lokale besturen," aldus Rudy Coddens, voorzitter van de afdeling OCMW's van de VVSG. In totaal werkten 222 verschillende lokale besturen mee aan de bevraging. Bij de verwerking van de antwoorden werd geen onderscheid gemaakt tussen gemeente en OCMW. (Belga)

"Hoe vlugger deze nieuwkomers lessen Nederlands kunnen volgen, hoe gemakkelijker hun leven wordt. Het is niet enkel een communicatiemiddel, het is ook in vele gevallen een voorwaarde om in de praktijk toegang te krijgen tot werk, een woonst, zelfs gezondheidszorg", klinkt het. Het niet spreken van de taal is niet enkel een drempel voor werk, ook het vinden van een woning of een bezoek aan een arts wordt hierdoor bemoeilijkt. Tal van vluchtelingen kampen ook met psychosociale problemen, maar ze vinden maar moeilijk de weg naar de geestelijke gezondheidszorg of het aanbod schiet tekort. Meer dan de helft van de lokale besturen vindt een wachttijd vanaf twee maanden problematisch, bijna één op de vijf vindt dit zelfs zeer problematisch, terwijl Vlaanderen kan leven met een wachttijd tot zes maanden. Daarom ontwikkelen lokale besturen opvallend veel eigen initiatieven om in de tussentijd de taal reeds informeel aan te leren. Voorts blijkt dat de lokale besturen snel en professioneel voor bijkomende opvangplaatsen zorgden maar dat meer dan één op de drie besturen niet geneigd is dit in de toekomst op eigen initiatief opnieuw te doen. "De OCMW's zijn al jaren een zeer loyale partner geweest van de federale overheid als het over opvang van asielzoekers gaat. We begrijpen dat men federaal geen vat heeft op de instroom van asielzoekers maar het wisselende opvangbeleid legde te veel (financieel) risico bij de lokale besturen," aldus Rudy Coddens, voorzitter van de afdeling OCMW's van de VVSG. In totaal werkten 222 verschillende lokale besturen mee aan de bevraging. Bij de verwerking van de antwoorden werd geen onderscheid gemaakt tussen gemeente en OCMW. (Belga)