Vijftien jaar na de verstrenging van de Wapenwet zit het bezit van vuurwapens weer in stijgende lijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut. Tienduizenden Vlamingen overwegen vandaag voor het eerst of opnieuw een vuurwapen te kopen. Daar spelen onveiligheidsgevoelens een belangrijke rol bij. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wijst erop dat België al een strenge wapenwet heeft, die tot stand kwam na de dodelijke schietpartij van Hans Van Themsche in Antwerpen. "Maar toch denk ik dat het noodzakelijk is om de achterpoortjes in de wet te sluiten", zegt de minister. "Ik zie er op dit ogenblik twee. Het eerste is dat men nog altijd zonder vergunning occasioneel kan gaan schieten in een schietclub. Dat betekent dat men ook kan schieten met zware wapens. Ik heb begrepen dat vooral de rechtsextremistische hoek dat achterpoortje gebruikt." Het tweede punt dat volgens Van Quickenborne moet worden aangepakt, is de controle. "Vandaag is er vooral papieren controle, met papieren registers. Als we dat kunnen digitaliseren, kunnen we zorgen dat een wapenvergunning meteen wordt ingetrokken als iemand op de OCAD-lijst komt." Van Quickenborne wil naar eigen zeggen snel werk maken van de bijsturingen. (Belga)

Vijftien jaar na de verstrenging van de Wapenwet zit het bezit van vuurwapens weer in stijgende lijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut. Tienduizenden Vlamingen overwegen vandaag voor het eerst of opnieuw een vuurwapen te kopen. Daar spelen onveiligheidsgevoelens een belangrijke rol bij. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wijst erop dat België al een strenge wapenwet heeft, die tot stand kwam na de dodelijke schietpartij van Hans Van Themsche in Antwerpen. "Maar toch denk ik dat het noodzakelijk is om de achterpoortjes in de wet te sluiten", zegt de minister. "Ik zie er op dit ogenblik twee. Het eerste is dat men nog altijd zonder vergunning occasioneel kan gaan schieten in een schietclub. Dat betekent dat men ook kan schieten met zware wapens. Ik heb begrepen dat vooral de rechtsextremistische hoek dat achterpoortje gebruikt." Het tweede punt dat volgens Van Quickenborne moet worden aangepakt, is de controle. "Vandaag is er vooral papieren controle, met papieren registers. Als we dat kunnen digitaliseren, kunnen we zorgen dat een wapenvergunning meteen wordt ingetrokken als iemand op de OCAD-lijst komt." Van Quickenborne wil naar eigen zeggen snel werk maken van de bijsturingen. (Belga)