In december lanceerden de VUB en de UAntwerpen samen al het kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap. Naast het wetenschappelijk kennisplatform komt er nu een vormingscentrum dat zich richt op de uitwerking van de academische inzichten naar professionele doelgroepen en het brede publiek. De twee pijlers vormen samen het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap, vernoemd naar de Duits-joodse filosofe. Het zal zich buigen over maatschappelijke uitdagingen zoals migratie, diversiteit en sociaaleconomische en politieke achterstelling, zoals die het sterkst tot uiting komen in een stedelijke context. Ook de brede maatschappelijke impact van globalisering, ecologische ontwrichting, digitalisering en de druk op mensenrechten en democratische waarden wordt er behandeld.

In die context wil het centrum een fundamentele bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en het samenleven in de stad, klinkt het. Voormalig directeur van Kazerne Dossin Cristophe Busch wordt hoofd van het nieuwe instituut. 'In deze tijden van sociale onzekerheid, snelle maatschappelijke veranderingen, een steeds intensere strijd om het eigen gelijk en haast vloeibaar geworden angst is het meer dan ooit nodig om te handelen. Om een onderbouwd, duurzaam en vooral humaan antwoord te geven op een mogelijk afglijden in polarisatie en radicalisering. Met dit instituut willen we academici, praktijkmensen en het brede publiek verbinden met elkaar om wegen en oplossingen te zoeken om deze complexe uitdagingen aan te gaan', aldus Busch.

Als thuisbasis krijgt het instituut een zijvleugel van het Mechelse stadhuis, met daarin ook ruimte voor opleidingen. Het instituut is een initiatief van de twee universiteiten en krijgt de steun van de stad Mechelen en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen Bart Somers. 'Diversiteit is een realiteit geworden, in steden als Mechelen en Antwerpen hebben meer dan de helft van de kindjes migratieroots', aldus minister Somers. 'Er zijn veel mensen die de problemen benoemen, maar samen met de universiteiten wil ik werken aan de oplossingen. We moeten de bestaande kennis vergroten en verwetenschappelijken, en met concrete beleidsvoorstellen komen om van de toekomst een succes te maken.'

In december lanceerden de VUB en de UAntwerpen samen al het kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap. Naast het wetenschappelijk kennisplatform komt er nu een vormingscentrum dat zich richt op de uitwerking van de academische inzichten naar professionele doelgroepen en het brede publiek. De twee pijlers vormen samen het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap, vernoemd naar de Duits-joodse filosofe. Het zal zich buigen over maatschappelijke uitdagingen zoals migratie, diversiteit en sociaaleconomische en politieke achterstelling, zoals die het sterkst tot uiting komen in een stedelijke context. Ook de brede maatschappelijke impact van globalisering, ecologische ontwrichting, digitalisering en de druk op mensenrechten en democratische waarden wordt er behandeld. In die context wil het centrum een fundamentele bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en het samenleven in de stad, klinkt het. Voormalig directeur van Kazerne Dossin Cristophe Busch wordt hoofd van het nieuwe instituut. 'In deze tijden van sociale onzekerheid, snelle maatschappelijke veranderingen, een steeds intensere strijd om het eigen gelijk en haast vloeibaar geworden angst is het meer dan ooit nodig om te handelen. Om een onderbouwd, duurzaam en vooral humaan antwoord te geven op een mogelijk afglijden in polarisatie en radicalisering. Met dit instituut willen we academici, praktijkmensen en het brede publiek verbinden met elkaar om wegen en oplossingen te zoeken om deze complexe uitdagingen aan te gaan', aldus Busch. Als thuisbasis krijgt het instituut een zijvleugel van het Mechelse stadhuis, met daarin ook ruimte voor opleidingen. Het instituut is een initiatief van de twee universiteiten en krijgt de steun van de stad Mechelen en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen Bart Somers. 'Diversiteit is een realiteit geworden, in steden als Mechelen en Antwerpen hebben meer dan de helft van de kindjes migratieroots', aldus minister Somers. 'Er zijn veel mensen die de problemen benoemen, maar samen met de universiteiten wil ik werken aan de oplossingen. We moeten de bestaande kennis vergroten en verwetenschappelijken, en met concrete beleidsvoorstellen komen om van de toekomst een succes te maken.'