In "De Kroongetuigen" wordt het verhaal achter spraakmakende misdaden verteld via getuigenissen van politie, gerecht en nabestaanden. De programmamakers kregen inzage in het dossier van De Gelder en konden zo beschikken over pv's van verhoren, fotomateriaal en bewijsstukken voor het programma. "Maar dat vullen we aan met eigen materiaal", legt Wils uit. "De audiofragmenten hebben we langs een journalistieke weg te pakken gekregen." Tijdens het proces mochten media geen opnames maken. De advocaat van De Gelder, Jaak Haentjens, liet vorige week nog verstaan dat de ouders van De Gelder de uitzending wilden verhinderen. In een brief aan VTM vroegen ze het programma niet uit te zenden, maar de zender wilde op die vraag niet ingaan. Uiteindelijk besloten ze om geen verdere juridische stappen te zetten. Toch blijft hun advocaat het programma geen goed idee vinden. Haentjes verwondert zich er ook over dat hem nooit werd gevraagd om mee te werken, "ook al zouden we dat toch niet gedaan hebben". De kant van de dader "past niet in het concept van de uitzending", reageert Wils. "We maken een reconstructie op basis van de feiten en de rechtszaak. We beseffen dat het geen evidente zaak is, gezien de emoties en de gruwel. Daarom blijven we weg van de reconstructie van de feiten, maar focussen we op het profiel van de dader. Daar is een evolutie in te zien." Voor Wils is het duidelijk dat De Gelder geestesgestoord is. Toch vindt de programmamaker dat de juryleden in 2013 terecht oordeelden dat De Gelder toerekeningsvatbaar was. "Hij heeft de feiten maandenlang voorbereid en ging heel planmatig tewerk", zegt Wils. De Gelder werd veroordeeld en kwam in de gevangenis terecht. Ondertussen is de gevangenisdirectie wel een procedure gestart die kan leiden tot een internering van De Gelder. "Het gaat niet goed met hem", zegt zijn advocaat. (Belga)

In "De Kroongetuigen" wordt het verhaal achter spraakmakende misdaden verteld via getuigenissen van politie, gerecht en nabestaanden. De programmamakers kregen inzage in het dossier van De Gelder en konden zo beschikken over pv's van verhoren, fotomateriaal en bewijsstukken voor het programma. "Maar dat vullen we aan met eigen materiaal", legt Wils uit. "De audiofragmenten hebben we langs een journalistieke weg te pakken gekregen." Tijdens het proces mochten media geen opnames maken. De advocaat van De Gelder, Jaak Haentjens, liet vorige week nog verstaan dat de ouders van De Gelder de uitzending wilden verhinderen. In een brief aan VTM vroegen ze het programma niet uit te zenden, maar de zender wilde op die vraag niet ingaan. Uiteindelijk besloten ze om geen verdere juridische stappen te zetten. Toch blijft hun advocaat het programma geen goed idee vinden. Haentjes verwondert zich er ook over dat hem nooit werd gevraagd om mee te werken, "ook al zouden we dat toch niet gedaan hebben". De kant van de dader "past niet in het concept van de uitzending", reageert Wils. "We maken een reconstructie op basis van de feiten en de rechtszaak. We beseffen dat het geen evidente zaak is, gezien de emoties en de gruwel. Daarom blijven we weg van de reconstructie van de feiten, maar focussen we op het profiel van de dader. Daar is een evolutie in te zien." Voor Wils is het duidelijk dat De Gelder geestesgestoord is. Toch vindt de programmamaker dat de juryleden in 2013 terecht oordeelden dat De Gelder toerekeningsvatbaar was. "Hij heeft de feiten maandenlang voorbereid en ging heel planmatig tewerk", zegt Wils. De Gelder werd veroordeeld en kwam in de gevangenis terecht. Ondertussen is de gevangenisdirectie wel een procedure gestart die kan leiden tot een internering van De Gelder. "Het gaat niet goed met hem", zegt zijn advocaat. (Belga)