"Een grootschalige campagne rond gsm-gebruik in de wagen op het moment dat heel Vlaanderen 'in zijn kot' blijft, had sowieso weinig zin", zegt Werner De Dobbeleer van VSV. Daarom ziet de stichting nu af van de campagne. Maar omdat VSV wegens wel aanplakborden ter beschikking heeft in april, wil ze "iets terug doen voor alle mensen die nu dagelijks op weg zijn om voor anderen te zorgen". VSV wil met de actie dokters, verplegers en zorgmedewerkers in de bloemetjes zetten, "maar ook vrachtwagenchauffeurs, postbodes, vuilnisophalers, winkelbedienden en bij uitbreiding alle helden die zich vandaag tot het uiterste inzetten om het land draaiende te houden", aldus De Dobbeleer. De affiches met de slogan "Aan alle helden: bedankt!" hangen tot eind april op 315 aanplakborden langs de Vlaamse hoofdwegen. Er zijn vijf verschillende versies, telkens met een andere persoon: een vuilnisophaler, een vrachtwagenchauffeur, een vroedvrouw, een medewerkster van bpost en een werkneemster van supermarktketen Lidl. "De vijf staan symbool voor alle helden van nu", luidt het. (Belga)

"Een grootschalige campagne rond gsm-gebruik in de wagen op het moment dat heel Vlaanderen 'in zijn kot' blijft, had sowieso weinig zin", zegt Werner De Dobbeleer van VSV. Daarom ziet de stichting nu af van de campagne. Maar omdat VSV wegens wel aanplakborden ter beschikking heeft in april, wil ze "iets terug doen voor alle mensen die nu dagelijks op weg zijn om voor anderen te zorgen". VSV wil met de actie dokters, verplegers en zorgmedewerkers in de bloemetjes zetten, "maar ook vrachtwagenchauffeurs, postbodes, vuilnisophalers, winkelbedienden en bij uitbreiding alle helden die zich vandaag tot het uiterste inzetten om het land draaiende te houden", aldus De Dobbeleer. De affiches met de slogan "Aan alle helden: bedankt!" hangen tot eind april op 315 aanplakborden langs de Vlaamse hoofdwegen. Er zijn vijf verschillende versies, telkens met een andere persoon: een vuilnisophaler, een vrachtwagenchauffeur, een vroedvrouw, een medewerkster van bpost en een werkneemster van supermarktketen Lidl. "De vijf staan symbool voor alle helden van nu", luidt het. (Belga)