De stakingsaanzegging werd in april ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront na verschillende COVID-uitbraken in gevangenissen. De vakbonden eisten onder meer prioritaire vaccinatie, waarna de ministers van Gezondheid ook effectief beslisten om het gevangenispersoneel en de meest kwetsbare gedetineerden prioritair te vaccineren. Op 22 kondigden de vakbonden dan ook aan de stakingsaanzegging op te schorten onder voorwaarden, "die het personeel moeten geruststellen dat de vinger aan de pols wordt gehouden de komende weken". Maandag meldde VSOA dan dat voor hen de staking volledig van de baan is. "Er zijn tot op heden vier overlegmomenten geweest die hebben geresulteerd in verschillende oplossingen", zegt Verlez. Zo is de prioritaire vaccinatie inderdaad een feit en werd een draaiboek opgesteld door de administratie en Empreva, de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid. De vakbondsman bedankt het personeel, de minister van Justitie, de administratie en Empreva voor de inspanningen. In de eerste week zijn er 1.300 vaccins toegediend, deze week zijn er nog eens 1.900 voorzien. "De trein is goed vertrokken", aldus Verlez. ACV Openbare Diensten laat weten de laatste ontwikkelingen te hebben voorgelegd aan de achterban, en nog te wachten op feedback. (Belga)

De stakingsaanzegging werd in april ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront na verschillende COVID-uitbraken in gevangenissen. De vakbonden eisten onder meer prioritaire vaccinatie, waarna de ministers van Gezondheid ook effectief beslisten om het gevangenispersoneel en de meest kwetsbare gedetineerden prioritair te vaccineren. Op 22 kondigden de vakbonden dan ook aan de stakingsaanzegging op te schorten onder voorwaarden, "die het personeel moeten geruststellen dat de vinger aan de pols wordt gehouden de komende weken". Maandag meldde VSOA dan dat voor hen de staking volledig van de baan is. "Er zijn tot op heden vier overlegmomenten geweest die hebben geresulteerd in verschillende oplossingen", zegt Verlez. Zo is de prioritaire vaccinatie inderdaad een feit en werd een draaiboek opgesteld door de administratie en Empreva, de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid. De vakbondsman bedankt het personeel, de minister van Justitie, de administratie en Empreva voor de inspanningen. In de eerste week zijn er 1.300 vaccins toegediend, deze week zijn er nog eens 1.900 voorzien. "De trein is goed vertrokken", aldus Verlez. ACV Openbare Diensten laat weten de laatste ontwikkelingen te hebben voorgelegd aan de achterban, en nog te wachten op feedback. (Belga)