De vakbonden hadden op 1 maart een stakingsaanzegging ingediend voor de periode van 16 maart tot 30 april. Ze vroegen onder meer om de geplande besparingen in de openbare diensten niet te laten doorgaan voor de federale politie. Op 10 maart schortten ze de aanzegging op, in afwachting van de federale begrotingscontrole. Vrijdag vond een vergadering plaats met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om het begrotingsconclaaf te evalueren. Na overleg met de achterban beslisten drie van de vier vakbonden om de aanzegging niet in te trekken. Integendeel, er wordt zelfs van gesproken om ze weer te activeren en te verlengen tot het komende begrotingsconclaaf in juni. "Bij het ACV is er grote unanimiteit om verder te gaan", zegt ACV-secretaris Jan Adam. "We willen continuïteit in de financiering van de federale politie. Het kan niet de bedoeling zijn dat er nu eenmalige maatregelen worden getroffen en dat die nadien worden afgezwakt. We zijn tevreden met de maatregelen die de minister heeft beloofd, maar we willen ook een structurele inspanning." Bedoeling is vooral om druk op de ketel zetten, concrete actieplannen zijn er (nog) niet. "Maar onze achterban is gedetermineerd", zegt Carlo Medo, voorzitter van het NSPV. "Ze willen dingen op papier zien. Daarnaast is het niet zo dat het intrekken van de geplande besparing voldoende is. Dit was slechts een van onze vele eisen. Ik ben gematigd tevreden, maar we willen garanties nu." Op 14 april staat er al een vergadering op de agenda tussen de bonden en het directiecomité van de federale politie. Vorige vrijdag gaf ACOD al te kennen dat ze de stakingsaanzegging voorlopig niet zouden intrekken. De enige vakbond die de aanzegging wel intrekt, is VSOA Politie. "Als het goed is, mag het ook gezegd worden. We hebben een andere mening dan de drie andere bonden. De inspanningen van de minister gaan zelfs verder dan zijn eerste beloftes. Natuurlijk moet alles nog uitgevoerd worden. We gaan daar waakzaam op toezien", zegt ondervoorzitter Vincent Houssin. (Belga)

De vakbonden hadden op 1 maart een stakingsaanzegging ingediend voor de periode van 16 maart tot 30 april. Ze vroegen onder meer om de geplande besparingen in de openbare diensten niet te laten doorgaan voor de federale politie. Op 10 maart schortten ze de aanzegging op, in afwachting van de federale begrotingscontrole. Vrijdag vond een vergadering plaats met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om het begrotingsconclaaf te evalueren. Na overleg met de achterban beslisten drie van de vier vakbonden om de aanzegging niet in te trekken. Integendeel, er wordt zelfs van gesproken om ze weer te activeren en te verlengen tot het komende begrotingsconclaaf in juni. "Bij het ACV is er grote unanimiteit om verder te gaan", zegt ACV-secretaris Jan Adam. "We willen continuïteit in de financiering van de federale politie. Het kan niet de bedoeling zijn dat er nu eenmalige maatregelen worden getroffen en dat die nadien worden afgezwakt. We zijn tevreden met de maatregelen die de minister heeft beloofd, maar we willen ook een structurele inspanning." Bedoeling is vooral om druk op de ketel zetten, concrete actieplannen zijn er (nog) niet. "Maar onze achterban is gedetermineerd", zegt Carlo Medo, voorzitter van het NSPV. "Ze willen dingen op papier zien. Daarnaast is het niet zo dat het intrekken van de geplande besparing voldoende is. Dit was slechts een van onze vele eisen. Ik ben gematigd tevreden, maar we willen garanties nu." Op 14 april staat er al een vergadering op de agenda tussen de bonden en het directiecomité van de federale politie. Vorige vrijdag gaf ACOD al te kennen dat ze de stakingsaanzegging voorlopig niet zouden intrekken. De enige vakbond die de aanzegging wel intrekt, is VSOA Politie. "Als het goed is, mag het ook gezegd worden. We hebben een andere mening dan de drie andere bonden. De inspanningen van de minister gaan zelfs verder dan zijn eerste beloftes. Natuurlijk moet alles nog uitgevoerd worden. We gaan daar waakzaam op toezien", zegt ondervoorzitter Vincent Houssin. (Belga)