"Vorige week vrijdag waren wij betrokken bij het overleg met minister Weyts. Daar hebben wij toegekeken dat er rekening werd gehouden met veiligheid en de doenbaarheid", zegt voorzitter Marnix Heyndrickx. "Met grote verbazing moesten wij via de pers vernemen, dat er sedert dinsdag een overlegcomité aan de gang was. Dat de onderwijspartners en niet in het minst de personeelsvertegenwoordigers van dit overleg werden buitengesloten, tart dan ook alle verbeelding." Verder gaat het VSOA niet akkoord met het opheffen van de verplichting om voor elke leerling in het lager onderwijs vier vierkante meter te voorzien. "Deze beslissing staat haaks op het standpunt dat door professor Vlieghe vrijdag nog werd verkondigd tijdens het overleg met het onderwijsveld", aldus Heyndrickx, die naar eigen zeggen het gevoel heeft dat de maatregel om de social distance op te heffen onder druk is ontstaan. "Met de opheffing van de afstandsmaatregel wordt onmiskenbaar de veiligheid van de leerkracht in gevaar gebracht. Wij kunnen niet anders dan hieruit besluiten dat een van de prioritaire uitgangspunten met name 'veiligheid' op drie dagen tijd niet meer van belang is." Die maatregel gold enkel voor kinderen onder 12 jaar omdat het nog niet duidelijk is in hoeverre zij besmetting kunnen overdragen, verklaart Heyndrickx. "Met het opheffen van de afstandsmaatregel wordt dus een groot risico genomen." VSOA zegt graag de scholen snel te willen openen. "De vraag die hierbij moet worden gesteld is wat hiervan de gevolgen zullen zijn met betrekking tot de besmettingsgraad", aldus Heyndricx. (Belga)

"Vorige week vrijdag waren wij betrokken bij het overleg met minister Weyts. Daar hebben wij toegekeken dat er rekening werd gehouden met veiligheid en de doenbaarheid", zegt voorzitter Marnix Heyndrickx. "Met grote verbazing moesten wij via de pers vernemen, dat er sedert dinsdag een overlegcomité aan de gang was. Dat de onderwijspartners en niet in het minst de personeelsvertegenwoordigers van dit overleg werden buitengesloten, tart dan ook alle verbeelding." Verder gaat het VSOA niet akkoord met het opheffen van de verplichting om voor elke leerling in het lager onderwijs vier vierkante meter te voorzien. "Deze beslissing staat haaks op het standpunt dat door professor Vlieghe vrijdag nog werd verkondigd tijdens het overleg met het onderwijsveld", aldus Heyndrickx, die naar eigen zeggen het gevoel heeft dat de maatregel om de social distance op te heffen onder druk is ontstaan. "Met de opheffing van de afstandsmaatregel wordt onmiskenbaar de veiligheid van de leerkracht in gevaar gebracht. Wij kunnen niet anders dan hieruit besluiten dat een van de prioritaire uitgangspunten met name 'veiligheid' op drie dagen tijd niet meer van belang is." Die maatregel gold enkel voor kinderen onder 12 jaar omdat het nog niet duidelijk is in hoeverre zij besmetting kunnen overdragen, verklaart Heyndrickx. "Met het opheffen van de afstandsmaatregel wordt dus een groot risico genomen." VSOA zegt graag de scholen snel te willen openen. "De vraag die hierbij moet worden gesteld is wat hiervan de gevolgen zullen zijn met betrekking tot de besmettingsgraad", aldus Heyndricx. (Belga)