Het hof van beroep in Washington stelt dat de houding van de VS-regering niet meer te rechtvaardigen valt, aangezien zowel president Barack Obama als John Brennan, de nieuwe chef van de CIA en daarvoor de "baas" van het drone-programma, reeds publiekelijk heeft erkend dat de aanvallen met bewapende drones veronderstelde al-Qaidaleden in het buitenland viseren. De Amerikaanse burgerrechtenvereniging ACLU (American Civil Liberties Union) wou op basis van de vrijheid van informatiegaring dat de CIA zou erkennen, over documenten over drone-operaties te beschikken. Volgens de CIA brengt zelfs het bevestigen of ontkennen daarvan de "nationale veiligheid" in gevaar. De rechters vonden het "logisch noch geloofwaardig" dat de CIA iets weigert bekend te maken dat anderzijds al publiekelijk is verkondigd. De ACLU beschouwt het vonnis als een "overwinning" in de strijd om de sluier rond de geheimdoenerij rond de drones op te lichten. Het drone-programma, het doden vanop verre afstand, werd reeds aangevat onder George W. Bush, maar is onder president Obama zowel geografisch als kwantitatief gevoelig uitgebreid. "De mensen hebben het recht om te weten wie de regering doodt, waar, en in wel land, en op bevel van wie", oordeelde Jameel Jaffer van de ACLU. De "drones" haalden onlangs zelfs het Congres, waar sommige afgevaardigden zich afvroegen of ook VS-burgers op VS-grondgebied geviseerd mogen worden. (GGD)

Het hof van beroep in Washington stelt dat de houding van de VS-regering niet meer te rechtvaardigen valt, aangezien zowel president Barack Obama als John Brennan, de nieuwe chef van de CIA en daarvoor de "baas" van het drone-programma, reeds publiekelijk heeft erkend dat de aanvallen met bewapende drones veronderstelde al-Qaidaleden in het buitenland viseren. De Amerikaanse burgerrechtenvereniging ACLU (American Civil Liberties Union) wou op basis van de vrijheid van informatiegaring dat de CIA zou erkennen, over documenten over drone-operaties te beschikken. Volgens de CIA brengt zelfs het bevestigen of ontkennen daarvan de "nationale veiligheid" in gevaar. De rechters vonden het "logisch noch geloofwaardig" dat de CIA iets weigert bekend te maken dat anderzijds al publiekelijk is verkondigd. De ACLU beschouwt het vonnis als een "overwinning" in de strijd om de sluier rond de geheimdoenerij rond de drones op te lichten. Het drone-programma, het doden vanop verre afstand, werd reeds aangevat onder George W. Bush, maar is onder president Obama zowel geografisch als kwantitatief gevoelig uitgebreid. "De mensen hebben het recht om te weten wie de regering doodt, waar, en in wel land, en op bevel van wie", oordeelde Jameel Jaffer van de ACLU. De "drones" haalden onlangs zelfs het Congres, waar sommige afgevaardigden zich afvroegen of ook VS-burgers op VS-grondgebied geviseerd mogen worden. (GGD)