Het hof is het niet eens met de verplichting voor alle burgers om tegen 2014 een gezondheidsverzekering af te sluiten, anders volgen er sancties. Volgens federaal rechter Joel Dubina is dit een inbreuk op de grondwet. "De verplichting een verzekering aan te gaan, overstijgt de reglementaire handelsbevoegdheid van het Congres en is ongrondwettelijk", luidt het. De uitspraak bevestigt deels een uitspraak uit januari in eerste aanleg van een rechtbank in Florida. Die rechtbank ging verder en oordeelde de hele wet ongrondwettelijk. Zesentwintig staten die gecontroleerd worden door de Republikeinen procederen tegen de federale staat om de nietigverklaring van de hervorming te bekomen. Twee van de drie rechters van het beroepshof in Georgia schaarden zich achter het standpunt van de staten, tegen de regering Obama. In zestien Amerikaanse staten zijn inmiddels wetten gestemd die delen van de gezondheidswet annuleren. Het laatste woord in deze politiek-juridische strijd wordt verwacht van het Hooggerechtshof, een procedure die maanden mogelijk jaren kan duren. In april weigerde het Hooggerechtshof op korte termijn te oordelen over de geldigheid van de hervorming. Eerst wil het hof de lagere rechtspraak afwachten. (GEL)

Het hof is het niet eens met de verplichting voor alle burgers om tegen 2014 een gezondheidsverzekering af te sluiten, anders volgen er sancties. Volgens federaal rechter Joel Dubina is dit een inbreuk op de grondwet. "De verplichting een verzekering aan te gaan, overstijgt de reglementaire handelsbevoegdheid van het Congres en is ongrondwettelijk", luidt het. De uitspraak bevestigt deels een uitspraak uit januari in eerste aanleg van een rechtbank in Florida. Die rechtbank ging verder en oordeelde de hele wet ongrondwettelijk. Zesentwintig staten die gecontroleerd worden door de Republikeinen procederen tegen de federale staat om de nietigverklaring van de hervorming te bekomen. Twee van de drie rechters van het beroepshof in Georgia schaarden zich achter het standpunt van de staten, tegen de regering Obama. In zestien Amerikaanse staten zijn inmiddels wetten gestemd die delen van de gezondheidswet annuleren. Het laatste woord in deze politiek-juridische strijd wordt verwacht van het Hooggerechtshof, een procedure die maanden mogelijk jaren kan duren. In april weigerde het Hooggerechtshof op korte termijn te oordelen over de geldigheid van de hervorming. Eerst wil het hof de lagere rechtspraak afwachten. (GEL)