"De luchtaanvallen vernielden meerdere stellingen aan een grenscontrolepunt die werden gebruikt door verschillende militante groeperingen die door Iran worden gesteund, zoals de Kait'ib Hezbollah (KH) en Kait'ib Sayyid al-Shuhada (KSS)", aldus een verklaring van het Pentagon. Het gaat volgens de Amerikanen om een "proportionele militaire respons", die er kwam na overleg met de coalitiepartners. De operatie heeft "een ondubbelzinnige boodschap: president Biden zal actie ondernemen om het personeel van de VS en de coalitietroepen te beschermen. Tegelijkertijd hebben we gehandeld op een weloverwogen manier teneinde de gehele situatie in zowel Oost-Syrië als Irak te de-escaleren", luidde het tot slot. (Belga)

"De luchtaanvallen vernielden meerdere stellingen aan een grenscontrolepunt die werden gebruikt door verschillende militante groeperingen die door Iran worden gesteund, zoals de Kait'ib Hezbollah (KH) en Kait'ib Sayyid al-Shuhada (KSS)", aldus een verklaring van het Pentagon. Het gaat volgens de Amerikanen om een "proportionele militaire respons", die er kwam na overleg met de coalitiepartners. De operatie heeft "een ondubbelzinnige boodschap: president Biden zal actie ondernemen om het personeel van de VS en de coalitietroepen te beschermen. Tegelijkertijd hebben we gehandeld op een weloverwogen manier teneinde de gehele situatie in zowel Oost-Syrië als Irak te de-escaleren", luidde het tot slot. (Belga)