Het huidige ontwerp is van de tijdelijke vereniging Robbrecht & Daem + Dierendonckblancke architects + Arup UK + VK group. De VRT zegt maandag dat ze het contract met deze vereniging heeft verbroken, omdat ze haar vertrouwen heeft verloren dat het bouwproject, met alle afgesproken functionaliteiten, binnen budget kan worden gerealiseerd.

De directie noemt de budgetoverschrijding 'onaanvaardbaar'. 'Dit budget steunt op zelffinanciering via de verkoop van de gronden en de efficiëntiewinst door een kleiner en zuiniger gebouw neer te zetten. De VRT houdt zich daarbij aan de afspraken die met de Vlaamse regering zijn gemaakt', klinkt het.

De VRT hakte in 2012 de knoop door om een nieuwbouw te zetten op de huidige site aan de Reyerslaan in Schaarbeek. In 2015 werd gekozen voor het huidige team architecten, die het definitieve ontwerp vorig jaar bekendmaakten.

Oplopende kosten

Maar in een bericht van De Tijd van enkele weken geleden lekte uit dat deze zomer een clash was ontstaan tussen de VRT-top en het architectenteam over de oplopende kosten. De offertes van aannemers zouden allemaal minstens 186 miljoen euro hebben bedragen, wat fors meer is dan de beoogde 150 miljoen euro. De VRT wilde dat het project zou worden aangepast, wat dan weer tot onenigheid leidde met de architecten.

De heisa veroorzaakte ook vertraging: een verhuis zou pas voor 2024 zijn, gaf de VRT zelf mee in juni.

Nieuw ontwerp

Nu is beslist om de samenwerking stop te zetten en te kiezen voor een nieuw ontwerp. De VRT zal daarvoor een nieuwe procedure opstarten. Welke gevolgen dit heeft voor de timing, kon de woordvoerder niet zeggen. Maar de VRT zegt wel 'extra voorbereid te zijn'. 'In het huidige traject zijn kennis en inzichten opgebouwd rond hoe de VRT media zal maken in de toekomst. Die vormen een sterke basis voor een nieuw ontwerp, binnen de budgettaire contouren', luidt het.

Minister Dalle toont begrip

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) betreurt de stopzetting. 'Er is de afgelopen jaren heel wat werk verricht om het nieuwe VRT-gebouw te realiseren, het is jammer dat een deel van het werk verloren gaat', reageert Dalle.

Maar hij toont ook begrip. 'Het nieuwe gebouw moet gerealiseerd worden binnen een duidelijk budgettair kader, de VRT geeft aan dat dit met het huidige architectenbureau onmogelijk is geworden.' Dalle is ervan overtuigd 'dat de VRT nu de nodige stappen zal zetten om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en een nieuw mediagebouw zal realiseren dat klaar is voor de toekomst aan de Reyerslaan in Brussel binnen budget'.

Het huidige ontwerp is van de tijdelijke vereniging Robbrecht & Daem + Dierendonckblancke architects + Arup UK + VK group. De VRT zegt maandag dat ze het contract met deze vereniging heeft verbroken, omdat ze haar vertrouwen heeft verloren dat het bouwproject, met alle afgesproken functionaliteiten, binnen budget kan worden gerealiseerd. De directie noemt de budgetoverschrijding 'onaanvaardbaar'. 'Dit budget steunt op zelffinanciering via de verkoop van de gronden en de efficiëntiewinst door een kleiner en zuiniger gebouw neer te zetten. De VRT houdt zich daarbij aan de afspraken die met de Vlaamse regering zijn gemaakt', klinkt het. De VRT hakte in 2012 de knoop door om een nieuwbouw te zetten op de huidige site aan de Reyerslaan in Schaarbeek. In 2015 werd gekozen voor het huidige team architecten, die het definitieve ontwerp vorig jaar bekendmaakten. Oplopende kostenMaar in een bericht van De Tijd van enkele weken geleden lekte uit dat deze zomer een clash was ontstaan tussen de VRT-top en het architectenteam over de oplopende kosten. De offertes van aannemers zouden allemaal minstens 186 miljoen euro hebben bedragen, wat fors meer is dan de beoogde 150 miljoen euro. De VRT wilde dat het project zou worden aangepast, wat dan weer tot onenigheid leidde met de architecten. De heisa veroorzaakte ook vertraging: een verhuis zou pas voor 2024 zijn, gaf de VRT zelf mee in juni. Nieuw ontwerpNu is beslist om de samenwerking stop te zetten en te kiezen voor een nieuw ontwerp. De VRT zal daarvoor een nieuwe procedure opstarten. Welke gevolgen dit heeft voor de timing, kon de woordvoerder niet zeggen. Maar de VRT zegt wel 'extra voorbereid te zijn'. 'In het huidige traject zijn kennis en inzichten opgebouwd rond hoe de VRT media zal maken in de toekomst. Die vormen een sterke basis voor een nieuw ontwerp, binnen de budgettaire contouren', luidt het.Minister Dalle toont begrip Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) betreurt de stopzetting. 'Er is de afgelopen jaren heel wat werk verricht om het nieuwe VRT-gebouw te realiseren, het is jammer dat een deel van het werk verloren gaat', reageert Dalle.Maar hij toont ook begrip. 'Het nieuwe gebouw moet gerealiseerd worden binnen een duidelijk budgettair kader, de VRT geeft aan dat dit met het huidige architectenbureau onmogelijk is geworden.' Dalle is ervan overtuigd 'dat de VRT nu de nodige stappen zal zetten om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en een nieuw mediagebouw zal realiseren dat klaar is voor de toekomst aan de Reyerslaan in Brussel binnen budget'.