Zowel DGP als Mediahuis en WE MEDIA (tijdschriften, vakbladen, gratis bladen) wezen op de digitale transitie die ze momenteel meemaken en de druk op de inkomsten hierdoor. De VRT moet die transformatie niet belemmeren, maar veeleer mogelijk maken, vond Gert Ysebaert, de ceo van Mediahuis. Zo zou de VRT berichten van de private nieuwsmedia niet enkel moeten kopiëren, maar eerder via een link verwijzen naar het artikel, stelde hij. Besparen op de subsidies mag niet leiden tot meer commerciële inkomsten, zei zijn collega van DPG, Kris Vervaet. Een reclameplafond dat jaarlijks met 2 procent stijgt in een dalende advertentiemarkt houdt reeds een verhoging in, waarschuwde hij. "De VRT moet een promotor zijn van onze kwaliteitsvolle private media en die markt niet ondergraven. Private en publieke media moeten meer dan ooit samenwerken om onze kwaliteitsvolle media overeind te houden", vatte Marc Dupain van WE MEDIA het samen. DPG, Mediahuis en Telenet verwezen naar de nood aan meer samenwerking tegen de GAFA's, de grote internationale digitale spelers Google, Apple, Facebook en Amazon, die de lokale reclamemarkt leegzuigen. Voor Jeroen Ronselaers van Telenet is de Vlaamse streamingdienst die VRT en DPG gisteren voorstelden daar een goed voorbeeld van. Ze zien daar ook een rol in voor de VRT, maar heel wat commissieleden vroegen zich af hoe dat praktisch kan lopen. Blijft op de lineaire kanalen dan enkel het mindere werk over, terwijl de kijker via de 'Vlaamse Netflix' tweemaal zal betalen, als abonnee en als belastingbetaler? Terwijl de grote mediagroepen vonden dat de openbare omroep geen voortrekkersrol moet spelen inzake innovatie pleitte Gie Goris van Media21, dat een aantal kleinere digitale mediaspelers groepeert, daar wel voor. De VRT moet voor hem een incubator zijn voor mediavernieuwing, zei hij. "De VRT moet niet de gaten vullen die anderen laten, moet zich niet beperken opdat andere kunnen floreren, maar moet autonoom keuzes maken op basis van zijn specifieke, maatschappelijke opdracht", vond hij. De openbare omroep moet zijn middelen vooral investeren in onderzoek en meer mikken op diepgang dan op spektakel. Voor Pol Detour van de journalistenvereniging VVJ dreigt een krimpscenario voor de VRT uit te monden in minder nieuwsdiversiteit in Vlaanderen. "Ademruimte geven aan de Vlaamse mediasector moet niet gebeuren door een afslanking van de VRT. Concurreren met de VRT moet niet gebeuren door de VRT naar beneden te trekken. Het moet gebeuren door uit te gaan van de eigen sterktes en daarin te investeren", luidde het. Ides Debruyne van Journalismfund.eu pleitte voor een volledig door openbare middelen gefinancierde openbare omroep. "De publieke omroep moet daar zijn waar de markt tekortschiet. Als ze echter zelf een deel van de reclamemarkt inpikt, dan kan ze haar rol niet ten volle spelen", was zijn stelling. (Belga)

Zowel DGP als Mediahuis en WE MEDIA (tijdschriften, vakbladen, gratis bladen) wezen op de digitale transitie die ze momenteel meemaken en de druk op de inkomsten hierdoor. De VRT moet die transformatie niet belemmeren, maar veeleer mogelijk maken, vond Gert Ysebaert, de ceo van Mediahuis. Zo zou de VRT berichten van de private nieuwsmedia niet enkel moeten kopiëren, maar eerder via een link verwijzen naar het artikel, stelde hij. Besparen op de subsidies mag niet leiden tot meer commerciële inkomsten, zei zijn collega van DPG, Kris Vervaet. Een reclameplafond dat jaarlijks met 2 procent stijgt in een dalende advertentiemarkt houdt reeds een verhoging in, waarschuwde hij. "De VRT moet een promotor zijn van onze kwaliteitsvolle private media en die markt niet ondergraven. Private en publieke media moeten meer dan ooit samenwerken om onze kwaliteitsvolle media overeind te houden", vatte Marc Dupain van WE MEDIA het samen. DPG, Mediahuis en Telenet verwezen naar de nood aan meer samenwerking tegen de GAFA's, de grote internationale digitale spelers Google, Apple, Facebook en Amazon, die de lokale reclamemarkt leegzuigen. Voor Jeroen Ronselaers van Telenet is de Vlaamse streamingdienst die VRT en DPG gisteren voorstelden daar een goed voorbeeld van. Ze zien daar ook een rol in voor de VRT, maar heel wat commissieleden vroegen zich af hoe dat praktisch kan lopen. Blijft op de lineaire kanalen dan enkel het mindere werk over, terwijl de kijker via de 'Vlaamse Netflix' tweemaal zal betalen, als abonnee en als belastingbetaler? Terwijl de grote mediagroepen vonden dat de openbare omroep geen voortrekkersrol moet spelen inzake innovatie pleitte Gie Goris van Media21, dat een aantal kleinere digitale mediaspelers groepeert, daar wel voor. De VRT moet voor hem een incubator zijn voor mediavernieuwing, zei hij. "De VRT moet niet de gaten vullen die anderen laten, moet zich niet beperken opdat andere kunnen floreren, maar moet autonoom keuzes maken op basis van zijn specifieke, maatschappelijke opdracht", vond hij. De openbare omroep moet zijn middelen vooral investeren in onderzoek en meer mikken op diepgang dan op spektakel. Voor Pol Detour van de journalistenvereniging VVJ dreigt een krimpscenario voor de VRT uit te monden in minder nieuwsdiversiteit in Vlaanderen. "Ademruimte geven aan de Vlaamse mediasector moet niet gebeuren door een afslanking van de VRT. Concurreren met de VRT moet niet gebeuren door de VRT naar beneden te trekken. Het moet gebeuren door uit te gaan van de eigen sterktes en daarin te investeren", luidde het. Ides Debruyne van Journalismfund.eu pleitte voor een volledig door openbare middelen gefinancierde openbare omroep. "De publieke omroep moet daar zijn waar de markt tekortschiet. Als ze echter zelf een deel van de reclamemarkt inpikt, dan kan ze haar rol niet ten volle spelen", was zijn stelling. (Belga)