De vorige Vlaamse regering besliste dat het salaris van haar topmanagers openbaar moest worden, en dat hun jaarwedde niet hoger mag zijn dan die van de minister-president: vandaag zo'n 242.000 euro bruto. Knack beriep zich op de openbaarheid van bestuur en vroeg de VRT om inzage in de salarissen van een vijftigtal managers. Ook een 'geïnteresseerde VRT-kijker' had even voordien inzage in de bezoldiging gevraagd. De VRT wees de vraag van de VRT-kijker echter af, en kort nadien ook die van Knack. De argumentatie was samengevat telkens dezelfde: de informatie is te gevoelig in een sterk concurrerende sector waar de financiële, commerciële en economische belangen groot zijn. Als de concurrentie weet hoeveel de VRT haar managers betaalt, worden ze misschien weggekocht. De kijker trok naar de Raad van State en kreeg vorige week in een 24 bladzijden tellend arrest over zowat de hele lijn gelijk. Advocaat Raf Jespers voerde de procedure voor de Raad van State en zegt dat de beroepsinstantie op de vingers wordt getikt omdat ze geen enkel argument inhoudelijk onderbouwde. "Het arrest heeft het over 'een grondrecht' om zulke bestuursdocumenten in te zien, en wijst erop dat eventuele uitzonderingen zeer restrictief geval per geval beoordeeld moeten worden. Dat heeft de VRT noch de beroepsinstantie gedaan." Volgens Jespers heeft de omroep geen andere keuze dan de lonen bekend te maken. (Belga)

De vorige Vlaamse regering besliste dat het salaris van haar topmanagers openbaar moest worden, en dat hun jaarwedde niet hoger mag zijn dan die van de minister-president: vandaag zo'n 242.000 euro bruto. Knack beriep zich op de openbaarheid van bestuur en vroeg de VRT om inzage in de salarissen van een vijftigtal managers. Ook een 'geïnteresseerde VRT-kijker' had even voordien inzage in de bezoldiging gevraagd. De VRT wees de vraag van de VRT-kijker echter af, en kort nadien ook die van Knack. De argumentatie was samengevat telkens dezelfde: de informatie is te gevoelig in een sterk concurrerende sector waar de financiële, commerciële en economische belangen groot zijn. Als de concurrentie weet hoeveel de VRT haar managers betaalt, worden ze misschien weggekocht. De kijker trok naar de Raad van State en kreeg vorige week in een 24 bladzijden tellend arrest over zowat de hele lijn gelijk. Advocaat Raf Jespers voerde de procedure voor de Raad van State en zegt dat de beroepsinstantie op de vingers wordt getikt omdat ze geen enkel argument inhoudelijk onderbouwde. "Het arrest heeft het over 'een grondrecht' om zulke bestuursdocumenten in te zien, en wijst erop dat eventuele uitzonderingen zeer restrictief geval per geval beoordeeld moeten worden. Dat heeft de VRT noch de beroepsinstantie gedaan." Volgens Jespers heeft de omroep geen andere keuze dan de lonen bekend te maken. (Belga)