VRT mag erediensten blijven uitzenden

'Er werd op de ministerraad geen consensus gevonden om de uitzending ervan af te schaffen', is te horen bij het kabinet van Mediaminister Sven Gatz (Open VLD).

© iStock

De minister zei begin december dat hij af wil van de uitzending van religieuze erediensten. De openbare omroep had een week eerder bekendgemaakt voortaan ook twee islamitische erediensten per jaar te zullen uitzenden. Die islamitische diensten komen naast de bestaande rooms-katholieke missen.

Het uitzenden van die erediensten hoort volgens Gatz echter niet tot de autonome beslissingsbevoegdheid van de VRT. De minister liet weten het item op de agenda van de regering te zullen plaatsen: 'Ofwel moeten alle religies gelijk worden behandeld, ofwel stopt men met de rechtstreekse uitzending en komt religie aan bod in de redactionele programma's.' Op de laatste ministerraad van het jaar vond hij geen eensgezindheid bij zijn twee coalitiepartners om de uitzendingen stop te zetten.

Eisen

N-VA vindt het belangrijk dat senioren van thuis of vanuit het rusthuis naar de eucharistieviering kunnen kijken. De partij eiste wel dat alle erediensten die uitgezonden worden volledig in het Nederlands verlopen. Preken in het Frans of het Arabisch zullen dus niet kunnen.

'De openbare omroep kan en zal eucharistievieringen blijven uitzenden', weet Luk Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk & Leven. 'De regering preciseerde dat die uitzendingen het Nederlands als voertaal moeten hebben, met eventuele uitzondering van gebeden en gezangen die liturgisch in een andere taal worden gebracht.'

Lees meer...