Het Mediadecreet stelt dat de VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, toezicht houdt op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd aan de Vlaamse regering. In het rapport gaat de toezichthouder na in welke mate de openbare omroep de performantiemaatstaven behaalt. Voor het werkingsjaar 2011 werd de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap door de openbare omroep goed nageleefd, stelt de VRM vast. Slechts enkele onderdelen van de performantiemaatstaven werden niet behaald. De VRM stelt onder meer dat nog steeds onvoldoende tv-programma's worden ondertiteld. Waar in 2010 nog maar 88 procent van de programma's werd ondertiteld, ligt dat aandeel voor 2011 wel reeds op 92 pct. De beheersovereenkomst stelt echter dat 95 pct van de televisieprogramma's ondertiteld moeten worden. De VRM stelt voor dat de VRT blijft werken aan een permanent meetsysteem. "Op deze manier kan het niet behalen van onderdelen van performantiemaatstaven beperkt of vermeden worden", luidt het. (KME)

Het Mediadecreet stelt dat de VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, toezicht houdt op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd aan de Vlaamse regering. In het rapport gaat de toezichthouder na in welke mate de openbare omroep de performantiemaatstaven behaalt. Voor het werkingsjaar 2011 werd de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap door de openbare omroep goed nageleefd, stelt de VRM vast. Slechts enkele onderdelen van de performantiemaatstaven werden niet behaald. De VRM stelt onder meer dat nog steeds onvoldoende tv-programma's worden ondertiteld. Waar in 2010 nog maar 88 procent van de programma's werd ondertiteld, ligt dat aandeel voor 2011 wel reeds op 92 pct. De beheersovereenkomst stelt echter dat 95 pct van de televisieprogramma's ondertiteld moeten worden. De VRM stelt voor dat de VRT blijft werken aan een permanent meetsysteem. "Op deze manier kan het niet behalen van onderdelen van performantiemaatstaven beperkt of vermeden worden", luidt het. (KME)