In 2015 ging bij de VRT een nieuw besparingstraject van start: de omroep moest op vraag van de regering 33,5 miljoen euro besparen tegen 2020. Dat werd onder meer gerealiseerd via een verdere afbouw van het personeelsbestand. Daarbovenop besloot de regering om de werkingsmiddelen van de Vlaamse overheidsinstellingen niet te indexeren, tot en met het einde van de legislatuur. "Er werd een gewaarborgde financiering afgesproken in de beheersovereenkomst. Niettemin werd bovenop de besparing een niet-indexering toegepast op de werkingsmiddelen", zegt Luc Van den Brande vandaag in het parlement. "Het verhaal van bijkomende besparingen kan niet blijven duren. Een compensatie van de desindexering is noodzakelijk. Als die er niet komt, kunnen we een viertal fictiereeksen niet meer uitzenden. Een tweede gevolg is dat het sociaal akkoord op de helling zal komen." De openbare omroep geeft Vlaanderen twee keuzemogelijkheden: ofwel wordt er gestopt met beknibbelen, ofwel krijgt de omroep meer ruimte om zelf middelen te vergaren. De VRT doelt daarmee op het reclameplafond dat de afgelopen jaren systematisch werd overschreden, maar vanaf 2018 moet worden gerespecteerd. De VRT gaat niet mee in de gedachtengang dat de omroep inkomsten van de commerciële zenders inpikt door meer reclame te werven. "Daar is tot op heden nog nooit een studie naar gedaan", aldus Van den Brande. De VRT wil onderzocht zien of de volledige markt mogelijk groter wordt als hij actiever wordt in de reclamewerving. (Belga)

In 2015 ging bij de VRT een nieuw besparingstraject van start: de omroep moest op vraag van de regering 33,5 miljoen euro besparen tegen 2020. Dat werd onder meer gerealiseerd via een verdere afbouw van het personeelsbestand. Daarbovenop besloot de regering om de werkingsmiddelen van de Vlaamse overheidsinstellingen niet te indexeren, tot en met het einde van de legislatuur. "Er werd een gewaarborgde financiering afgesproken in de beheersovereenkomst. Niettemin werd bovenop de besparing een niet-indexering toegepast op de werkingsmiddelen", zegt Luc Van den Brande vandaag in het parlement. "Het verhaal van bijkomende besparingen kan niet blijven duren. Een compensatie van de desindexering is noodzakelijk. Als die er niet komt, kunnen we een viertal fictiereeksen niet meer uitzenden. Een tweede gevolg is dat het sociaal akkoord op de helling zal komen." De openbare omroep geeft Vlaanderen twee keuzemogelijkheden: ofwel wordt er gestopt met beknibbelen, ofwel krijgt de omroep meer ruimte om zelf middelen te vergaren. De VRT doelt daarmee op het reclameplafond dat de afgelopen jaren systematisch werd overschreden, maar vanaf 2018 moet worden gerespecteerd. De VRT gaat niet mee in de gedachtengang dat de omroep inkomsten van de commerciële zenders inpikt door meer reclame te werven. "Daar is tot op heden nog nooit een studie naar gedaan", aldus Van den Brande. De VRT wil onderzocht zien of de volledige markt mogelijk groter wordt als hij actiever wordt in de reclamewerving. (Belga)