Het principiële akkoord treedt in werking na advies in het sectorcomité en beslissing door de raad van bestuur van de VRT. "De afgesproken loonsverhogingen gelden vanaf de maand mei, maar zullen uitzonderlijk retro-actief worden uitbetaald met de lonen van de maand juni", blijkt uit een interne mededeling van de VRT. Het ACOD gaf een negatief advies. Volgens Luk Vandenhoeck van het ACOD gaat het om een pakket van 1,7 miljoen euro. De woordvoerder van de VRT, Björn Verdoodt, bevestigt dat cijfer. "1,34 miljoen daarvan is voor alle medewerkers, 360.000 specifiek voor het management." Over de bonussen voor de managers staat er volgens Vandenhoeck niets in het akkoord. "Als er extra geld ter beschikking is, vinden wij dat de VRT iets moet doen aan extra tewerkstelling. Zo zou er meer volk voor het vele werk moeten worden aangeworven", aldus Vandenhoeck. (TVP)

Het principiële akkoord treedt in werking na advies in het sectorcomité en beslissing door de raad van bestuur van de VRT. "De afgesproken loonsverhogingen gelden vanaf de maand mei, maar zullen uitzonderlijk retro-actief worden uitbetaald met de lonen van de maand juni", blijkt uit een interne mededeling van de VRT. Het ACOD gaf een negatief advies. Volgens Luk Vandenhoeck van het ACOD gaat het om een pakket van 1,7 miljoen euro. De woordvoerder van de VRT, Björn Verdoodt, bevestigt dat cijfer. "1,34 miljoen daarvan is voor alle medewerkers, 360.000 specifiek voor het management." Over de bonussen voor de managers staat er volgens Vandenhoeck niets in het akkoord. "Als er extra geld ter beschikking is, vinden wij dat de VRT iets moet doen aan extra tewerkstelling. Zo zou er meer volk voor het vele werk moeten worden aangeworven", aldus Vandenhoeck. (TVP)