Begin december bereikten de VRT en de Vlaamse regering een akkoord over een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2021-2025. De openbare omroep kreeg daarmee een nieuwe besparing te slikken op de dotaties: structureel moet de omroep het met 25,1 miljoen euro minder publieke middelen doen. De regering maakt gedurende de komende vijf jaar alles samen wel bijkomend 16 miljoen euro vrij om de digitale omslag te bekostigen, wat de besparing gedeeltelijk compenseert. Dat de VRT de komende jaren meer gaat moeten doen met minder geld, is volgens Van den Brande niet onoverkomelijk. "Zal het makkelijk zijn? Neen. Zal het wat moeilijk zijn? Dat zou best kunnen". Maar, zo benadrukte hij, het is "een opdracht die mogelijk is als het juist wordt aangepakt". Ontslagen zijn daarvoor niet nodig. "De raad van bestuur blijft van mening dat er geen naakte ontslagen kunnen vallen." Of het tot jobverlies zal komen, daar kan Delaplace nog geen duidelijkheid over scheppen, omdat er nog volop gewerkt wordt aan het transformatieplan. "Ik denk wel dat we naar een andere mix moeten van talent en dat we dus de komende jaren gaan moeten blijven investeren in onze mensen en in het aantrekken van de juiste profielen." Of de VRT dat "op een natuurlijke manier" kan doen, of dat er "andere maatregelen nodig zijn", moet nog blijken. "Wat wel zeker is, is dat we een poging willen doen om de organisatie efficiënter en kostenbewuster te maken en de prioriteiten juist te zetten", aldus Delaplace. "Ik blijf ervan overtuigd dat de verandering die zich in de media voordoet, veel meer kansen creëert dan dat het ellende veroorzaakt." Op basis van die prioriteiten zullen de middelen worden herschikt, benadrukte de CEO voorts. "We zullen moeten zorgen dat als we (het onlinevideoplatform) VRT NU belangrijk vinden, dat als we openheid naar heel Vlaanderen heel belangrijk vinden en diversiteit belangrijk vinden, dat we daar ook de nodige middelen aan toewijzen." De budgetten van de verschillende afdelingen van de voorgaande jaren zullen dan ook niet zomaar "gecopy-pastet" worden. "We gaan daar keuzes in moeten maken. We zijn daar heel hard mee bezig binnen het directiecomité." Dalle en Delaplace kregen ook enkele vragen over het feit dat de VRT zich volgens de nieuwe beheersovereenkomst "terughoudend" moet opstellen bij het verwerven van uitzendrechten van sportwedstrijden. "De VRT kan nog steeds op een eerlijke manier meebieden voor de uitzendrechten van sportwedstrijden. Het is absoluut niet de bedoeling om het sportmerk Sporza af te bouwen", zei de minister daarover. Met de passage wil de Vlaamse regering verhinderen dat de openbare omroep in de toekomst zou evolueren naar "een agressieve en assertieve" speler op de uitzendrechtenmarkt, ten koste van de commerciële zenders. "De huidige manier van werken kan absoluut behouden blijven." Delaplace zei dan weer dat de passage de VRT "zeer zeker" beperkingen oplegt. Hij noemde het "voor ons misschien het lastigste deel van de beheersovereenkomst". "Maar ik ben wel van oordeel dat we voldoende middelen en kansen behouden om een volwassen, voldragen sportaanbod te blijven brengen", aldus de CEO. (Belga)

Begin december bereikten de VRT en de Vlaamse regering een akkoord over een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2021-2025. De openbare omroep kreeg daarmee een nieuwe besparing te slikken op de dotaties: structureel moet de omroep het met 25,1 miljoen euro minder publieke middelen doen. De regering maakt gedurende de komende vijf jaar alles samen wel bijkomend 16 miljoen euro vrij om de digitale omslag te bekostigen, wat de besparing gedeeltelijk compenseert. Dat de VRT de komende jaren meer gaat moeten doen met minder geld, is volgens Van den Brande niet onoverkomelijk. "Zal het makkelijk zijn? Neen. Zal het wat moeilijk zijn? Dat zou best kunnen". Maar, zo benadrukte hij, het is "een opdracht die mogelijk is als het juist wordt aangepakt". Ontslagen zijn daarvoor niet nodig. "De raad van bestuur blijft van mening dat er geen naakte ontslagen kunnen vallen." Of het tot jobverlies zal komen, daar kan Delaplace nog geen duidelijkheid over scheppen, omdat er nog volop gewerkt wordt aan het transformatieplan. "Ik denk wel dat we naar een andere mix moeten van talent en dat we dus de komende jaren gaan moeten blijven investeren in onze mensen en in het aantrekken van de juiste profielen." Of de VRT dat "op een natuurlijke manier" kan doen, of dat er "andere maatregelen nodig zijn", moet nog blijken. "Wat wel zeker is, is dat we een poging willen doen om de organisatie efficiënter en kostenbewuster te maken en de prioriteiten juist te zetten", aldus Delaplace. "Ik blijf ervan overtuigd dat de verandering die zich in de media voordoet, veel meer kansen creëert dan dat het ellende veroorzaakt." Op basis van die prioriteiten zullen de middelen worden herschikt, benadrukte de CEO voorts. "We zullen moeten zorgen dat als we (het onlinevideoplatform) VRT NU belangrijk vinden, dat als we openheid naar heel Vlaanderen heel belangrijk vinden en diversiteit belangrijk vinden, dat we daar ook de nodige middelen aan toewijzen." De budgetten van de verschillende afdelingen van de voorgaande jaren zullen dan ook niet zomaar "gecopy-pastet" worden. "We gaan daar keuzes in moeten maken. We zijn daar heel hard mee bezig binnen het directiecomité." Dalle en Delaplace kregen ook enkele vragen over het feit dat de VRT zich volgens de nieuwe beheersovereenkomst "terughoudend" moet opstellen bij het verwerven van uitzendrechten van sportwedstrijden. "De VRT kan nog steeds op een eerlijke manier meebieden voor de uitzendrechten van sportwedstrijden. Het is absoluut niet de bedoeling om het sportmerk Sporza af te bouwen", zei de minister daarover. Met de passage wil de Vlaamse regering verhinderen dat de openbare omroep in de toekomst zou evolueren naar "een agressieve en assertieve" speler op de uitzendrechtenmarkt, ten koste van de commerciële zenders. "De huidige manier van werken kan absoluut behouden blijven." Delaplace zei dan weer dat de passage de VRT "zeer zeker" beperkingen oplegt. Hij noemde het "voor ons misschien het lastigste deel van de beheersovereenkomst". "Maar ik ben wel van oordeel dat we voldoende middelen en kansen behouden om een volwassen, voldragen sportaanbod te blijven brengen", aldus de CEO. (Belga)