"Een fundamentele rode lijn zal zijn hoe de taliban vrouwen en meisjes behandelen, en hoe ze hun rechten op vrijheid, bewegingsvrijheid, onderwijs, zelfexpressie en werk zullen naleven, in overeenstemming met de internationale normen over de mensenrechten", deelde Bachelet mee bij de start van de zitting in het Zwitserse Genève. Na de machtsovername door de taliban zijn bij de VN verschillende meldingen binnengekomen over ernstige schendingen van de mensenrechten. Volgens sommige van die berichten hebben er massa-executies plaatsgevonden van burgers en voormalige leden van de Afghaanse veiligheidstroepen. Bachelet zegt ook dat de bewegingsvrijheid van vrouwen in sommige regio's beperkt is en dat een deel van de meisjes niet meer naar school kan. Vreedzame protesten werden onderdrukt en minderjarigen werden opgeroepen voor militaire dienst. De berichten daarover zijn geloofwaardig, beklemtoont ze. "Er zijn grote risico's voor vrouwen en journalisten en voor de nieuwe generatie leiders van het maatschappelijk middenveld, die de afgelopen jaren zijn opgestaan", zegt de VN-commissaris nog. "Ook de verschillende etnische en religieuze minderheden in Afghanistan lopen gevaar het slachtoffer te worden van geweld en onderdrukking". (Belga)

"Een fundamentele rode lijn zal zijn hoe de taliban vrouwen en meisjes behandelen, en hoe ze hun rechten op vrijheid, bewegingsvrijheid, onderwijs, zelfexpressie en werk zullen naleven, in overeenstemming met de internationale normen over de mensenrechten", deelde Bachelet mee bij de start van de zitting in het Zwitserse Genève. Na de machtsovername door de taliban zijn bij de VN verschillende meldingen binnengekomen over ernstige schendingen van de mensenrechten. Volgens sommige van die berichten hebben er massa-executies plaatsgevonden van burgers en voormalige leden van de Afghaanse veiligheidstroepen. Bachelet zegt ook dat de bewegingsvrijheid van vrouwen in sommige regio's beperkt is en dat een deel van de meisjes niet meer naar school kan. Vreedzame protesten werden onderdrukt en minderjarigen werden opgeroepen voor militaire dienst. De berichten daarover zijn geloofwaardig, beklemtoont ze. "Er zijn grote risico's voor vrouwen en journalisten en voor de nieuwe generatie leiders van het maatschappelijk middenveld, die de afgelopen jaren zijn opgestaan", zegt de VN-commissaris nog. "Ook de verschillende etnische en religieuze minderheden in Afghanistan lopen gevaar het slachtoffer te worden van geweld en onderdrukking". (Belga)