De enquête werd uitgevoerd op de Vrouwendag in Mechelen, georganiseerd door actiegroep Furia. Studenten en oud-studenten van de UGent en UAntwerpen voerden de bevraging uit. Corine Van Hellemont, die eerder dit jaar een doctoraat schreef over het onderwerp, leidde het project in goede banen. "De overgrote meerderheid van de bezoekers ziet dagelijks tot wekelijks een seksistische reclame, maar dient nooit klacht in. Vrouwen, en ook enkele mannen, willen wel klacht indienen, maar weten niet waar ze terecht kunnen", zeggen de onderzoekers. "De JEP, het zelfregulerend orgaan van de reclamesector, is eerder onbekend dan bekend." Er werden nog andere drempels genoemd. Zo blijken volgens de onderzoekers sommigen aan te voelen dat er iets niet klopt met een reclame, maar vinden ze de juiste woorden niet altijd. Ook tijdsgebrek wordt als reden aangehaald. De onderzoekers vroegen ook feedback over een eenvoudiger manier om seksistische reclame aan te klagen. "De bezoekers van de Vrouwendag zijn enthousiast over een app waarmee je een foto van een seksistisch reclamebeeld meteen kan doorsturen naar de bevoegde instanties", klinkt het. "Ze willen ook meer weten over de negatieve effecten van seksistische reclame op de gendergelijkheid. Verder willen ze ook meer inzicht in de verschillende verschijningsvormen van seksistische reclame in de media, het internet en het straatbeeld." Het grote merendeel van de respondenten zou voorstander zijn van een infopunt 'Gender en Reclamegeletterdheid'. De organisatoren van de enquête zeggen zich eerstdaags te buigen over de opgetekende noden. (Belga)

De enquête werd uitgevoerd op de Vrouwendag in Mechelen, georganiseerd door actiegroep Furia. Studenten en oud-studenten van de UGent en UAntwerpen voerden de bevraging uit. Corine Van Hellemont, die eerder dit jaar een doctoraat schreef over het onderwerp, leidde het project in goede banen. "De overgrote meerderheid van de bezoekers ziet dagelijks tot wekelijks een seksistische reclame, maar dient nooit klacht in. Vrouwen, en ook enkele mannen, willen wel klacht indienen, maar weten niet waar ze terecht kunnen", zeggen de onderzoekers. "De JEP, het zelfregulerend orgaan van de reclamesector, is eerder onbekend dan bekend." Er werden nog andere drempels genoemd. Zo blijken volgens de onderzoekers sommigen aan te voelen dat er iets niet klopt met een reclame, maar vinden ze de juiste woorden niet altijd. Ook tijdsgebrek wordt als reden aangehaald. De onderzoekers vroegen ook feedback over een eenvoudiger manier om seksistische reclame aan te klagen. "De bezoekers van de Vrouwendag zijn enthousiast over een app waarmee je een foto van een seksistisch reclamebeeld meteen kan doorsturen naar de bevoegde instanties", klinkt het. "Ze willen ook meer weten over de negatieve effecten van seksistische reclame op de gendergelijkheid. Verder willen ze ook meer inzicht in de verschillende verschijningsvormen van seksistische reclame in de media, het internet en het straatbeeld." Het grote merendeel van de respondenten zou voorstander zijn van een infopunt 'Gender en Reclamegeletterdheid'. De organisatoren van de enquête zeggen zich eerstdaags te buigen over de opgetekende noden. (Belga)