In 2015 kwam 52 procent van de meldingen bij het Instituut van vrouwen en 35 procent van mannen, de overige meldingen kwamen van organisaties. Het totaal aantal meldingen steeg in vergelijking met 2014 met 26,5 procent. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van het aantal juridische vragen dat het Instituut in 2015 behandelde (58,5 procent meer ten opzichte van 2014). Het aantal klachten steeg slechts zeer beperkt. "Het jaarlijks terugkerende verschil tussen het aantal informatievragen en het aantal klachten duidt erop dat slachtoffers van geslachtsdiscriminatie zich liever over hun rechten informeren dan een klacht in te dienen", zei adjunct-directeur Liesbet Stevens. De meeste meldingen in 2015 gingen over werkgerelateerde discriminatie. Het Instituut ontving hierover 18 procent meer meldingen ten opzichte van 2014, ongeveer 6 op de 10 van deze meldingen kwamen van vrouwen. In bijna 4 op de 10 gevallen ging het over zwangerschapsdiscriminatie. "Veel vrouwen zijn het slachtoffer van de loonkloof en het glazen plafond. Daarnaast ondervinden ze ook discriminatie bij de aanwerving en discriminatie die gelinkt is met zwangerschap of moederschap", aldus Stevens. Het Instituut stelde in 2015 een sterke stijging vast van het aantal meldingen over seksuele intimidatie en seksisme. Het aantal meldingen over seksisme steeg tegenover 2014 met 28 procent, het aantal meldingen over seksuele intimidatie verzesvoudigde. Volgens het Instituut kan de stijging grotendeels verklaard worden door de wet ter bestrijding van seksisme die in 2014 van kracht werd en de media-aandacht. (Belga)

In 2015 kwam 52 procent van de meldingen bij het Instituut van vrouwen en 35 procent van mannen, de overige meldingen kwamen van organisaties. Het totaal aantal meldingen steeg in vergelijking met 2014 met 26,5 procent. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van het aantal juridische vragen dat het Instituut in 2015 behandelde (58,5 procent meer ten opzichte van 2014). Het aantal klachten steeg slechts zeer beperkt. "Het jaarlijks terugkerende verschil tussen het aantal informatievragen en het aantal klachten duidt erop dat slachtoffers van geslachtsdiscriminatie zich liever over hun rechten informeren dan een klacht in te dienen", zei adjunct-directeur Liesbet Stevens. De meeste meldingen in 2015 gingen over werkgerelateerde discriminatie. Het Instituut ontving hierover 18 procent meer meldingen ten opzichte van 2014, ongeveer 6 op de 10 van deze meldingen kwamen van vrouwen. In bijna 4 op de 10 gevallen ging het over zwangerschapsdiscriminatie. "Veel vrouwen zijn het slachtoffer van de loonkloof en het glazen plafond. Daarnaast ondervinden ze ook discriminatie bij de aanwerving en discriminatie die gelinkt is met zwangerschap of moederschap", aldus Stevens. Het Instituut stelde in 2015 een sterke stijging vast van het aantal meldingen over seksuele intimidatie en seksisme. Het aantal meldingen over seksisme steeg tegenover 2014 met 28 procent, het aantal meldingen over seksuele intimidatie verzesvoudigde. Volgens het Instituut kan de stijging grotendeels verklaard worden door de wet ter bestrijding van seksisme die in 2014 van kracht werd en de media-aandacht. (Belga)