In de loop van 2017 begon de studie­dienst van de federale politie voor het eerst de verdachten van misdrijven op te lijsten. Zo komt men onder meer te weten op welke leeftijd de misdrijven worden gepleegd, en wat het geslacht is van de mogelijke daders. Volgens buitenlands onderzoek neemt het aantal vrouwen in de criminaliteit licht toe. Daarmee gaan ze tegen de trend in, want sinds enkele jaren daalt in de westerse wereld het aantal criminele feiten. Ook in België nam het aantal delic­ten af, van 1,6 miljoen in 2010 tot 874.641 in 2017. Uit een analyse van de criminaliteits­cijfers tijdens de eerste zes maanden van 2018 blijkt dat vrouwen 18,8 procent van alle delicten voor hun rekening namen. De 'populairste' misdrijven onder vrouwen zijn informaticacrimina­liteit (hier hebben de vrouwen een aan­deel van 38,5 procent), betrokkenheid bij mensenhandel (28,9 procent), huis­jesmelkerij (35,5 procent), exploitatie van bedelarij (44 procent) en winkeldiefstal (34,6 procent). Vrouwen zijn opvallend minder aanwezig bij autodief­stallen (7,5 procent), inbraken in wonin­gen (13,1 procent), gewapende diefstallen (5,8 procent) en bij alle misdrijven waar­bij fysiek geweld te pas komt. An Nuytiens, criminologe aan de Vrije Universiteit Brussel, schreef een doctoraat over vrouwelijke gevangenen, en is een van de weinige wetenschap­pers in dit land die zich heeft bezigge­houden met vrouwelijke criminaliteit. "De cijfers bevestigen mijn bevindingen in de vrouwenafdelingen van de Belgi­sche gevangenissen", vertelt ze. "Die vrouwen zitten er vooral voor drugsge­relateerde misdrijven en voor vermo­gens-en eigendomsdelicten. Mannen plegen veel vaker dan vrouwen inbra­ken in woningen of diefstallen met geweld. Bij vrouwelijke daders komt geweld veel minder voor. En als ze al een overval plegen, doen ze dat meestal samen met hun mannelijke partner." (Belga)

In de loop van 2017 begon de studie­dienst van de federale politie voor het eerst de verdachten van misdrijven op te lijsten. Zo komt men onder meer te weten op welke leeftijd de misdrijven worden gepleegd, en wat het geslacht is van de mogelijke daders. Volgens buitenlands onderzoek neemt het aantal vrouwen in de criminaliteit licht toe. Daarmee gaan ze tegen de trend in, want sinds enkele jaren daalt in de westerse wereld het aantal criminele feiten. Ook in België nam het aantal delic­ten af, van 1,6 miljoen in 2010 tot 874.641 in 2017. Uit een analyse van de criminaliteits­cijfers tijdens de eerste zes maanden van 2018 blijkt dat vrouwen 18,8 procent van alle delicten voor hun rekening namen. De 'populairste' misdrijven onder vrouwen zijn informaticacrimina­liteit (hier hebben de vrouwen een aan­deel van 38,5 procent), betrokkenheid bij mensenhandel (28,9 procent), huis­jesmelkerij (35,5 procent), exploitatie van bedelarij (44 procent) en winkeldiefstal (34,6 procent). Vrouwen zijn opvallend minder aanwezig bij autodief­stallen (7,5 procent), inbraken in wonin­gen (13,1 procent), gewapende diefstallen (5,8 procent) en bij alle misdrijven waar­bij fysiek geweld te pas komt. An Nuytiens, criminologe aan de Vrije Universiteit Brussel, schreef een doctoraat over vrouwelijke gevangenen, en is een van de weinige wetenschap­pers in dit land die zich heeft bezigge­houden met vrouwelijke criminaliteit. "De cijfers bevestigen mijn bevindingen in de vrouwenafdelingen van de Belgi­sche gevangenissen", vertelt ze. "Die vrouwen zitten er vooral voor drugsge­relateerde misdrijven en voor vermo­gens-en eigendomsdelicten. Mannen plegen veel vaker dan vrouwen inbra­ken in woningen of diefstallen met geweld. Bij vrouwelijke daders komt geweld veel minder voor. En als ze al een overval plegen, doen ze dat meestal samen met hun mannelijke partner." (Belga)