Het Dierenwelzijnsfonds wordt gespekt door onder meer de opbrengsten uit de registratie van honden, de administratieve boetes, schadevergoedingen en schenkingen. De middelen van het fonds worden aangewend voor onder meer de ondersteuning van dierenasielen, de opvang van inbeslaggenomen dieren die mishandeld of verwaarloosd werden en de ondersteuning van de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn. Het Dierenwelzijnsfonds wordt nu dus aanzienlijk versterkt dankzij een nalatenschap ter waarde van ongeveer 1,3 miljoen euro. "Deze gift maakt me echt blij. Ik hoop dat men bij een erfenis steeds meer denkt aan dierenwelzijnsorganisaties", aldus Weyts. Van dat bedrag moeten nog de kosten, de erfbelasting en enkele kleinere legaten afgetrokken worden, maar zelfs dan is het een som die bijna dubbel zo groot is als de totale inkomsten voor het Dierenwelzijnsfonds in een volledig jaar (in 2017 ontving het fonds in totaal 580.000 euro). (Belga)

Het Dierenwelzijnsfonds wordt gespekt door onder meer de opbrengsten uit de registratie van honden, de administratieve boetes, schadevergoedingen en schenkingen. De middelen van het fonds worden aangewend voor onder meer de ondersteuning van dierenasielen, de opvang van inbeslaggenomen dieren die mishandeld of verwaarloosd werden en de ondersteuning van de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn. Het Dierenwelzijnsfonds wordt nu dus aanzienlijk versterkt dankzij een nalatenschap ter waarde van ongeveer 1,3 miljoen euro. "Deze gift maakt me echt blij. Ik hoop dat men bij een erfenis steeds meer denkt aan dierenwelzijnsorganisaties", aldus Weyts. Van dat bedrag moeten nog de kosten, de erfbelasting en enkele kleinere legaten afgetrokken worden, maar zelfs dan is het een som die bijna dubbel zo groot is als de totale inkomsten voor het Dierenwelzijnsfonds in een volledig jaar (in 2017 ontving het fonds in totaal 580.000 euro). (Belga)