"De CD&V-mannenclub op federaal niveau is een totaal verkeerd signaal", zegt algemeen voorzitster Els Van Hoof.

Officieel is de invulling van de ministerposten en staatssecretariaten nog niet. Niettemin hekelen de CD&V-vrouwen in een mededeling al dat hun partij vier mannen naar de ploeg-Di Rupo zou afvaardigen. "Voor een partij die beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven terecht quota oplegt voor vrouwen in de raad van bestuur en die bijna 60 procent vrouwelijke kiezers telt, is deze delegatie onaanvaardbaar", aldus Van Hoof.

Geen gebrek aan vrouwelijk talent
De voormalige senator wijst erop dat een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen tot een diversiteit aan ideeën en een betere besluitvorming leidt. In Brussel is de enige CD&V-minister een vrouw, terwijl de delegatie in de Vlaamse regering voor de helft uit vrouwen bestaat. Zeker met belangrijke hervormingen in het vooruitzicht, is een evenwichtig samengestelde federale regering een meerwaarde, meent Van Hoof.

"Alle partijen hebben die boodschap begrepen, enkel CD&V laat het afweten op dit vlak", gaat ze voort. "Op dit moment zetelen 22 CD&V-vrouwen in de verschillende parlementen, goed voor 41,5 procent. Die hebben elk op hun terrein expertise opgebouwd. Een gebrek aan vrouwelijk talent was dus geen excuus om geen CD&V-vrouw naar de regering te sturen". (Belga/TE)

"De CD&V-mannenclub op federaal niveau is een totaal verkeerd signaal", zegt algemeen voorzitster Els Van Hoof. Officieel is de invulling van de ministerposten en staatssecretariaten nog niet. Niettemin hekelen de CD&V-vrouwen in een mededeling al dat hun partij vier mannen naar de ploeg-Di Rupo zou afvaardigen. "Voor een partij die beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven terecht quota oplegt voor vrouwen in de raad van bestuur en die bijna 60 procent vrouwelijke kiezers telt, is deze delegatie onaanvaardbaar", aldus Van Hoof. Geen gebrek aan vrouwelijk talent De voormalige senator wijst erop dat een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen tot een diversiteit aan ideeën en een betere besluitvorming leidt. In Brussel is de enige CD&V-minister een vrouw, terwijl de delegatie in de Vlaamse regering voor de helft uit vrouwen bestaat. Zeker met belangrijke hervormingen in het vooruitzicht, is een evenwichtig samengestelde federale regering een meerwaarde, meent Van Hoof. "Alle partijen hebben die boodschap begrepen, enkel CD&V laat het afweten op dit vlak", gaat ze voort. "Op dit moment zetelen 22 CD&V-vrouwen in de verschillende parlementen, goed voor 41,5 procent. Die hebben elk op hun terrein expertise opgebouwd. Een gebrek aan vrouwelijk talent was dus geen excuus om geen CD&V-vrouw naar de regering te sturen". (Belga/TE)