De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde de aanstelling van het schepencollege ongeldig wegens ondertekening van een dubbele burgemeestersvoordracht en verbood de huidige schepenen Piet Ockerman (Open Vld) en Amy Gille (sp.a) deze legislatuur nog een uitvoerend mandaat te bekleden. Dat is ook het geval voor de drie andere verkozenen van de kartellijst sp.a-Groen-Leef.

De uitspraak impliceert dat het college dat tot 2 januari 2013 in dienst was terug aantreedt tot de Raad van State uitspraak doet over het beroep of er een nieuw college verkozen is. Opmerkelijk is dat Ockerman hierdoor voorlopig toch kan aanblijven als schepen.

Ook Francis Vermeiren (Open vld) blijft aan als burgemeester, zo meldt Kris Snijkers, woordvoerder van minister Geert Bourgeois, na consultatie van de administratie. "Het feit dat hij vroeger deel uitmaakte van het college en de huidige beslissing van de Raad staan los van mekaar", aldus Snijkers.

"Het gemeentedecreet stipuleert dat een burgemeester benoemd wordt voor 6 jaar, maar ook nadien burgemeester blijft tot er een nieuwe is benoemd", aldus Snijkers. Vermeiren was sinds de gemeenteraadsverkiezingen nog niet opnieuw benoemd door Bourgeois omdat die het resultaat van de behandeling van de klacht wegens de dubbele voordrachten afwachtte.

Als de Raad van State de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen bevestigt zal ook de burgemeestersvoordracht ongeldig zijn. (Belga/TE)

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde de aanstelling van het schepencollege ongeldig wegens ondertekening van een dubbele burgemeestersvoordracht en verbood de huidige schepenen Piet Ockerman (Open Vld) en Amy Gille (sp.a) deze legislatuur nog een uitvoerend mandaat te bekleden. Dat is ook het geval voor de drie andere verkozenen van de kartellijst sp.a-Groen-Leef. De uitspraak impliceert dat het college dat tot 2 januari 2013 in dienst was terug aantreedt tot de Raad van State uitspraak doet over het beroep of er een nieuw college verkozen is. Opmerkelijk is dat Ockerman hierdoor voorlopig toch kan aanblijven als schepen.Ook Francis Vermeiren (Open vld) blijft aan als burgemeester, zo meldt Kris Snijkers, woordvoerder van minister Geert Bourgeois, na consultatie van de administratie. "Het feit dat hij vroeger deel uitmaakte van het college en de huidige beslissing van de Raad staan los van mekaar", aldus Snijkers. "Het gemeentedecreet stipuleert dat een burgemeester benoemd wordt voor 6 jaar, maar ook nadien burgemeester blijft tot er een nieuwe is benoemd", aldus Snijkers. Vermeiren was sinds de gemeenteraadsverkiezingen nog niet opnieuw benoemd door Bourgeois omdat die het resultaat van de behandeling van de klacht wegens de dubbele voordrachten afwachtte. Als de Raad van State de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen bevestigt zal ook de burgemeestersvoordracht ongeldig zijn. (Belga/TE)