Midden maart keurde de ministerraad een wetsontwerp goed, waarin naast de aanpassingen aan de koopjeswetgeving ook maatregelen rond vrije beroepen werden opgenomen. Daarmee wordt de Europese richtlijn Oneerlijke Concurrentie omgezet in Belgisch recht. Maar FVIB meent dat België met een aantal aanpassingen aan de bestaande wet op vrije beroepen perfect aan de Europese richtlijn tegemoet komt, zonder de wet te moeten schrappen. De minister liet weten dat hij openstond voor alternatieven die juridisch sluitend zijn voor Europa. Vande Lanotte zei dat bij de goedkeuring door de ministerraad in maart al afgesproken was dat de bevoegde ministers Annemie Turtelboom (Justitie) en Sabine Laruelle (Middenstand) dergelijke alternatieven konden voorleggen voor de tweede lezing van het ontwerp door de ministerraad. "De minister erkent de eigenheid van de vrije beroepen en het belang dat een specifieke wetgeving voor de sector heeft. Hij gaf te kennen open te staan voor mogelijke alternatieven, zolang die maar juridisch sluitend zijn en tegemoet komen aan de eisen van Europa en aan de arresten van Grondwettelijk Hof", verklaarde FVIB secretaris-generaal Jan Sap na afloop van de ontmoeting met de minister. De Federatie wil snel gesprekken aangaan met het bevoegde kabinet Justitie om zo snel mogelijk een juridisch correct voorstel uit te werken, luidt het nog in een mededeling. (Belga)

Midden maart keurde de ministerraad een wetsontwerp goed, waarin naast de aanpassingen aan de koopjeswetgeving ook maatregelen rond vrije beroepen werden opgenomen. Daarmee wordt de Europese richtlijn Oneerlijke Concurrentie omgezet in Belgisch recht. Maar FVIB meent dat België met een aantal aanpassingen aan de bestaande wet op vrije beroepen perfect aan de Europese richtlijn tegemoet komt, zonder de wet te moeten schrappen. De minister liet weten dat hij openstond voor alternatieven die juridisch sluitend zijn voor Europa. Vande Lanotte zei dat bij de goedkeuring door de ministerraad in maart al afgesproken was dat de bevoegde ministers Annemie Turtelboom (Justitie) en Sabine Laruelle (Middenstand) dergelijke alternatieven konden voorleggen voor de tweede lezing van het ontwerp door de ministerraad. "De minister erkent de eigenheid van de vrije beroepen en het belang dat een specifieke wetgeving voor de sector heeft. Hij gaf te kennen open te staan voor mogelijke alternatieven, zolang die maar juridisch sluitend zijn en tegemoet komen aan de eisen van Europa en aan de arresten van Grondwettelijk Hof", verklaarde FVIB secretaris-generaal Jan Sap na afloop van de ontmoeting met de minister. De Federatie wil snel gesprekken aangaan met het bevoegde kabinet Justitie om zo snel mogelijk een juridisch correct voorstel uit te werken, luidt het nog in een mededeling. (Belga)