Concreet mogen vrije beroepers in het kader van het contactonderzoek voortaan wel de identiteit prijsgeven van de cliënten of patiënten met wie ze in aanraking kwamen, maar zonder daarbij in te gaan op de inhoud van de ontmoeting. "Onze leden zijn doorgaans heel geëngageerd en willen wel meewerken aan het contactonderzoek, maar vanzelfsprekend enkel op voorwaarde dat ze hun beroepsgeheim daarmee niet in het gedrang brengen", aldus nog Anton Smagghe van de Federatie. "Het nieuwe KB lost dit nu op." Vrije beroepers zoals artsen, advocaten en notarissen kunnen een cruciale rol spelen bij het contactonderzoek. "Dankzij dit KB kunnen zij hun belangrijke rol in dit verband nu ten volle opnemen, zonder het vertrouwelijk karakter van hun beroep in gevaar te brengen", besluit Marieke Wyckaert, zelf advocate en voorzitter van de Federatie. De federatie roept nu vrije beroepers op om voluit hun medewerking te verlenen aan het contactonderzoek. "De minister heeft erop aangedrongen om een juridische context te creëren voor deze beroepen, zodat zijn niet aansprakelijk kunnen zijn voor het schenden van hun beroepsgeheim in verband met het contactonderzoek", bevestigt Sieghild Lacoere, woordvoerster van federaal minister van Justitie Koen Geens. (Belga)

Concreet mogen vrije beroepers in het kader van het contactonderzoek voortaan wel de identiteit prijsgeven van de cliënten of patiënten met wie ze in aanraking kwamen, maar zonder daarbij in te gaan op de inhoud van de ontmoeting. "Onze leden zijn doorgaans heel geëngageerd en willen wel meewerken aan het contactonderzoek, maar vanzelfsprekend enkel op voorwaarde dat ze hun beroepsgeheim daarmee niet in het gedrang brengen", aldus nog Anton Smagghe van de Federatie. "Het nieuwe KB lost dit nu op." Vrije beroepers zoals artsen, advocaten en notarissen kunnen een cruciale rol spelen bij het contactonderzoek. "Dankzij dit KB kunnen zij hun belangrijke rol in dit verband nu ten volle opnemen, zonder het vertrouwelijk karakter van hun beroep in gevaar te brengen", besluit Marieke Wyckaert, zelf advocate en voorzitter van de Federatie. De federatie roept nu vrije beroepers op om voluit hun medewerking te verlenen aan het contactonderzoek. "De minister heeft erop aangedrongen om een juridische context te creëren voor deze beroepen, zodat zijn niet aansprakelijk kunnen zijn voor het schenden van hun beroepsgeheim in verband met het contactonderzoek", bevestigt Sieghild Lacoere, woordvoerster van federaal minister van Justitie Koen Geens. (Belga)