Het gaat om een vrouw die heeft deelgenomen aan de hongerstaking in de Begijnhofkerk en sinds 2009 in België verblijft. In een interne nota worden de elementen opgelijst die in haar voordeel spreken, wat in haar nadeel spreekt en of ze problemen heeft gekend met politie of justitie. De lijst met positieve elementen beslaat bijna een volledige bladzijde, negatieve elementen worden niet aangehaald, en ze blijkt niet gekend door politie, justitie of de Staatsveiligheid. Desondanks wordt geadviseerd om haar regularisatie-aanvraag af te wijzen, zonder dat dat advies gemotiveerd wordt. "De positieve elementen die voor haar worden aangehaald, zijn net de elementen die Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, heeft opgelijst bij het laatste overleg voor het einde van de hongerstaking", zegt Sotieta Ngo van CIRÉ. "Nu blijkt dat iemand die aan al die criteria voldoet, en voor wie er geen tegenaanwijzingen zijn, geweigerd zou worden. Het onbegrip en het wantrouwen bij de actievoerders is dan ook groot. Zij krijgen sterk de indruk dat men van overheidswege niet respecteert wat er afgesproken is en hebben het gevoel dat er hen niets anders meer rest dan wanhoop." (Belga)

Het gaat om een vrouw die heeft deelgenomen aan de hongerstaking in de Begijnhofkerk en sinds 2009 in België verblijft. In een interne nota worden de elementen opgelijst die in haar voordeel spreken, wat in haar nadeel spreekt en of ze problemen heeft gekend met politie of justitie. De lijst met positieve elementen beslaat bijna een volledige bladzijde, negatieve elementen worden niet aangehaald, en ze blijkt niet gekend door politie, justitie of de Staatsveiligheid. Desondanks wordt geadviseerd om haar regularisatie-aanvraag af te wijzen, zonder dat dat advies gemotiveerd wordt. "De positieve elementen die voor haar worden aangehaald, zijn net de elementen die Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, heeft opgelijst bij het laatste overleg voor het einde van de hongerstaking", zegt Sotieta Ngo van CIRÉ. "Nu blijkt dat iemand die aan al die criteria voldoet, en voor wie er geen tegenaanwijzingen zijn, geweigerd zou worden. Het onbegrip en het wantrouwen bij de actievoerders is dan ook groot. Zij krijgen sterk de indruk dat men van overheidswege niet respecteert wat er afgesproken is en hebben het gevoel dat er hen niets anders meer rest dan wanhoop." (Belga)