"De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft kennis genomen van de arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) en respecteert de uitspraken." Zo reageert DVZ vrijdagavond op het feit dat de Raad de uitwijzingsbevelen van minstens 10 Afghaanse asielzoekers geschorst heeft. "De Afghanen werden vanavond al vrijgesteld", aldus woordvoerster Katrien Jansseune.

Onzorgvuldig

Vorige week werden 42 Afghaanse asielzoekers na een manifestatie in Brussel opgepakt en opgesloten in een gesloten instelling met het oog op hun uitwijzing. De advocaat van enkele asielzoekers verklaarde vrijdag dat de Raad oordeelde dat de DVZ onzorgvuldig tewerk is gegaan bij het nemen van haar beslissingen om de Afghanen uit te wijzen en de beslissing daarom schorste. De mogelijke schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat marteling en onmenselijke behandeling verbiedt, moet grondiger onderzocht worden. Door de schorsing moesten de Afghanen vrijgelaten worden, maar de DVZ zou dit weigeren.

"Dat klopt dus niet", zegt Jansseune. "De Afghanen werden al vrijgelaten."

Beroep

De Dienst Vreemdelingenzaken gaat wel in beroep tegen de uitspraken van de RVV. "De RVV heeft de beslissingen van de DVZ niet geannuleerd, ze werden enkel geschorst omdat Vreemdelingenzaken haar beslissingen technisch onvoldoende motiveerde", klinkt het. "Het betreft dus een vormelijke fout. De arresten van de RVV stellen niet dat terugkeer naar Afghanistan onmogelijk zou zijn." (Belga/TV)

"De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft kennis genomen van de arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) en respecteert de uitspraken." Zo reageert DVZ vrijdagavond op het feit dat de Raad de uitwijzingsbevelen van minstens 10 Afghaanse asielzoekers geschorst heeft. "De Afghanen werden vanavond al vrijgesteld", aldus woordvoerster Katrien Jansseune. Vorige week werden 42 Afghaanse asielzoekers na een manifestatie in Brussel opgepakt en opgesloten in een gesloten instelling met het oog op hun uitwijzing. De advocaat van enkele asielzoekers verklaarde vrijdag dat de Raad oordeelde dat de DVZ onzorgvuldig tewerk is gegaan bij het nemen van haar beslissingen om de Afghanen uit te wijzen en de beslissing daarom schorste. De mogelijke schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat marteling en onmenselijke behandeling verbiedt, moet grondiger onderzocht worden. Door de schorsing moesten de Afghanen vrijgelaten worden, maar de DVZ zou dit weigeren. "Dat klopt dus niet", zegt Jansseune. "De Afghanen werden al vrijgelaten."De Dienst Vreemdelingenzaken gaat wel in beroep tegen de uitspraken van de RVV. "De RVV heeft de beslissingen van de DVZ niet geannuleerd, ze werden enkel geschorst omdat Vreemdelingenzaken haar beslissingen technisch onvoldoende motiveerde", klinkt het. "Het betreft dus een vormelijke fout. De arresten van de RVV stellen niet dat terugkeer naar Afghanistan onmogelijk zou zijn." (Belga/TV)