PS, PVDA en Ecolo-Groen stemden tegen, terwijl SP.A en cdH zich onthielden.

Vandaag zijn de regels voor gezinshereniging strenger voor EU-onderdanen dan voor vreemdelingen uit zogeheten derde landen. Deze laatsten kunnen na drie jaar een verblijfsvergunning van onbeperkte duur krijgen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen inzake inkomen, huisvesting en duurzame relatie. Onderdanen van de Europese Unie dienen echter vijf jaar te wachten om onbeperkt in België te kunnen verblijven, wat voor het Grondwettelijk Hof discriminerend is.

De regering kiest ervoor om de periode voor iedereen op te trekken tot vijf jaar. Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is de langere controleperiode van groot belang in de strijd tegen schijnhuwelijken en schijnpartnerschap, aangezien daarbij ook gekeken wordt naar het bestaan van een effectieve huwelijks- of familieband.

Schijnhuwelijken

"De ervaring leert dat men soms zeer ver gaat in het arrangeren en pretenderen van een huwelijk om een verblijfsvergunning te bemachtigen. Bij schijnhuwelijk en schijnpartnerschap wordt de amoureuze fictie doorgaans volgehouden tot de controleperiode van drie jaar afgelopen is. Door die periode uit te breiden tot vijf jaar maken we deze vorm van migratiefraude veel ingrijpender voor de betrokkenen en daardoor minder aantrekkelijk", zo reageerde Francken donderdagavond via zijn woordvoerster Katrien Jansseune.

Een andere belangrijke maatregel waarmee de Kamer volgens het kabinet-Francken donderdag instemde is de afschaffing van de verjaring na tien jaar bij migratiefraude. "Het intrekken van een frauduleus bekomen verblijfsrecht kon in sommige gevallen slechts in de eerste tien jaar na de uitreiking daarvan. Daar komt nu een einde aan. Via een algemene fraudebepaling wordt het nu mogelijk om migratiefraude permanent te sanctioneren met een verlies van het verblijfsrecht, aldus woordvoerster Jansseune.

Het ontwerp voert ook een wettelijk kader in voor fouilles in gesloten centra. Vandaag kunnen asielzoekers enkel gefouilleerd worden bij hun aankomst of bijvoorbeeld bij een terugkeer van de ambassade, maar niet tijdens hun verblijf in het centrum. Het juridisch kader komt er ook op vraag van de vakbonden, omwille van de veiligheid van het personeel van de gesloten centra. Voorts wordt het minimumverblijf in de collectieve opvangcentra opgetrokken van vier naar zes maanden.

(Belga/RR)