In 2014 werden huiszoekingen uitgevoerd in het vredegerecht in Oostende en in de woning van de vrederechter. "Toenmalig staatssecretaris John Crombez (sp.a) en de Hoge Raad voor de Justitie hadden een bundel klachten van wanpraktijken door de vrederechter overgemaakt aan het gerecht. De Oostendse magistraat werd beschuldigd er jarenlang een sport van te hebben gemaakt zwakke, nietsvermoedende senioren voor grote bedragen geld of dure goederen af te troggelen", meldde Het Nieuwsblad vandaag. Het Gentse parket-generaal vorderde een gerechtelijk onderzoek, waarop een onderzoeksrechter-raadsheer werd aangesteld. De vrederechter werd onder meer verdacht van corruptie, maar werd niet aangehouden. Het onderzoek is nu afgerond. De zaak komt onmiddellijk voor het Gentse hof van beroep, en niet voor de correctionele rechtbank, wegens het voorrecht van rechtsmacht van de vrederechter als magistraat. "De vrederechter wordt beschuldigd van passieve omkoping, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, diefstal door een persoon die ambtenaar is ten na dele van een persoon in een kwetsbare toestand, witwassen en belangenneming. Die laatste tenlastelegging houdt in dat hij als vrederechter die toezicht had op voorlopige bewindvoering een bepaald belang zou genomen hebben", zegt woordvoerder Francis Clarysse van het Gentse parket-generaal. "Er werd ook een voorlopig bewindvoerder (een advocaat, nvdr.) gedagvaard voor misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte, en er werd nog een burger gedagvaard." De zaak wordt ingeleid op 20 april om 12 uur. (Belga)

In 2014 werden huiszoekingen uitgevoerd in het vredegerecht in Oostende en in de woning van de vrederechter. "Toenmalig staatssecretaris John Crombez (sp.a) en de Hoge Raad voor de Justitie hadden een bundel klachten van wanpraktijken door de vrederechter overgemaakt aan het gerecht. De Oostendse magistraat werd beschuldigd er jarenlang een sport van te hebben gemaakt zwakke, nietsvermoedende senioren voor grote bedragen geld of dure goederen af te troggelen", meldde Het Nieuwsblad vandaag. Het Gentse parket-generaal vorderde een gerechtelijk onderzoek, waarop een onderzoeksrechter-raadsheer werd aangesteld. De vrederechter werd onder meer verdacht van corruptie, maar werd niet aangehouden. Het onderzoek is nu afgerond. De zaak komt onmiddellijk voor het Gentse hof van beroep, en niet voor de correctionele rechtbank, wegens het voorrecht van rechtsmacht van de vrederechter als magistraat. "De vrederechter wordt beschuldigd van passieve omkoping, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, diefstal door een persoon die ambtenaar is ten na dele van een persoon in een kwetsbare toestand, witwassen en belangenneming. Die laatste tenlastelegging houdt in dat hij als vrederechter die toezicht had op voorlopige bewindvoering een bepaald belang zou genomen hebben", zegt woordvoerder Francis Clarysse van het Gentse parket-generaal. "Er werd ook een voorlopig bewindvoerder (een advocaat, nvdr.) gedagvaard voor misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte, en er werd nog een burger gedagvaard." De zaak wordt ingeleid op 20 april om 12 uur. (Belga)