Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Vragenuurtje zit erop

Alle mondelingen vragen zijn gesteld. Bedankt om onze LIVE te volgen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Van Overtveldt verdedigt 'recordcijfers'

Gautier Calomne (MR) wil meer duidelijkheid over de recordcijfers die Financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) boekte, in de strijd tegen fiscale fraude. Daarover was eerder deze week ruzie tussen meerderheid en oppositie: sp.a noemde de cijfers 'gedopeerd' en 'gewoon fake'.

'We hebben al tal van maatregelen genomen, en die werpen hun vruchten af. Vorig jaar werden 2.500 dossiers behandeld, het grootste aantal sinds 2001. Ook het bedrag aan sancties, 1.7 miljard, was nooit hoger sinds 2001. De cijfers zullen pas volledig zijn in april. Dat betekent dat het finaal bedrag nog zal stijgen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Peter De Roover waarschuwt voor oplopende kosten Defensie

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Discussie over RIZIV-nummers: 'juridisch kluwen'

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) doet een uiteenzetting over de stappen die gezet zijn, en nog gezet moeten worden. Voer voor native speakers van het Wetstratees, maar haar conclusie is duidelijk: 'Het is een juridisch kluwen, zegt u? Ja, en het wordt er niet beter op.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

De Block juridisch geblokkeerd in dossier RIZIV-nummers?

Vier Kamerleden willen duidelijkheid over de RIZIV-nummers voor Waalse geneeskundestudenten en een Waals ingangsexamen geneeskunde.

Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): 'Mevrouw De Block, U hebt de RIZIV-nummers gelinkt aan het opzetten van een ingangsexamen. Maar de Raad van State heeft bedenkingen. We zitten nu in een situatie waar de studenten in opleiding niet zeker kunnen zijn van hun toekomst. En de studenten die hun opleiding in september willen aanvatten, zitten in dezelde situatie: daar is de timing van een eventueel ingangsexamen het probleem.'

'Respect voor die studenten, en voor de patiënten die die artsen zullen nodig hebben: dat vraag ik u.'

Veronique Caprasse (DéFi): 'Het is belachelijk om studenten aan het einde van de rit te blokkeren.'

Catherine Fonck (cdH): Minister, het was uw verantwoordelijkheid om de quota voor RIZIV-nummers vast te leggen. Dat kan u niet betwisten.'

'Gaat u niet proberen om een wettelijke basis te voorzien om RIZIV-nummers te geven aan de studenten die al gestart zijn?'

Veerle Wouters (Vuye&Wouters): 'Hier staan we maar weer eens.' Volgens haar heeft de minister zich juridisch in een hoekje gewerkt. 'Er komt waarschijnlijk geen selectieproef, en als dat er al komt, volstaat het dat 1 student naar de Raad van State trekt, en: exit selectieproef.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Kris Peeters wil geen uitsterfconstructie in Brugge

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V): 'Het kan niet dat we bij Bombardier Brugge geconfronteerd worden met een uitsterfconstructie, met andere woorden: van Brugge een verkoopsbureau te maken.'

Ook hij wil meer duidelijkheid, en zal eerstdaags met de wereldwijde president van Bombardier rond de tafel te zitten. De contracten moeten nagekomen worden, pacta sunt servanda.

'Het is belangrijk om de krachten te bundelen: de burgemeester van Brugge, het Vlaamse niveau, en het federale niveau.'

'Ik zal al het nodige doen om de werkgelegenheid in Brugge maximaal te behouden.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Bombardier: 'Jobs, jobs, jobs' - 'Populisme, populisme, populisme'

'De werknemers van Bombardier Brugge hebben deze week een wel heerl erg koude douche gehad,' verwijst Annick Lambrecht (sp.a) naar het banenverlies bij de Brugse treinbouwer.

Volgens haar was er nochtans een contract dat zekerheid bood dat Bombardier treinen zou kunnen bouwen. Ze spreekt dan ook van contractbreuk.

'Jobs, jobs, jobs.' Raoul Hedebouw (PTB-GO) begint heel cynisch aan zijn vraag, met het mantra van de regering.

'Jullie leven gewoon in een andere wereld, en jullie zitten er hier nog mee te lachen,' verwijt hij de N-VA-hoek in het halfrond.

Franky Demon (CD&V) heeft zijn antwoord voor Raoul Hedebouw klaar: 'Populisme, populisme, populisme, mijnheer Hedebouw.'

Hij wijst ook op het rapport van de auditeit van de Raad van State: die had kritiek op het tramorder dat uiteindelijk naar het Spaanse CAF ging. Er zou onder meer iets schorten aan het onderhoud van de treinen. Hij wil dat minister Weyts het order opnieuw open stelt.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Eerste vraag voor Annick Lambrecht (sp.a)

Annick Lambrecht (sp.a) stelt haar eerste vraag in het parlement, over het banenverlies bij Bombardier.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Regering aanvaardt interprofessioneel akkoord (IPA)

Open Vld en CD&V hebben het over het interprofessioneel akkoord (IPA). Het kernkabinet besloot eerder vandaag dat volledig uit te voeren.

Egbert Lachaert (Open Vld): 'Uw beleid levert resultaten op, mijnheer de premier. Dat zegt u niet alleen, maar dat staat deze week ook te lezen in het allermooiste magazine van Vlaanderen, Knack.'

'Wij hebben samen het kader vastgelegd, twee jaar geleden, en de sociale partners hebben daarbinnen het akkoord gesloten. Pacta sunt servanda: wij zullen dit IPA volmondig ondersteunen. Wat is het verdere traject?'

Stefaan Vercamer (CD&V): 'Dat de regering dit akkoorc volledig zal uitvoeren, zal voor sociale vrede zorgen.'

Charles Michel: 'Dit is inderdaad uitstekend nieuws. Dit is positief voor de stabiltieit en de aantrekkelijkheid van ons land, ook om sociale en economische vooruitgang te boeken.'

'De volgende stap is de controle: we zullen de budgettaire evaluatie maken en desnoods de nodige maatregelen nemen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Groen: 'Geen Trump in Europa'

Kristof Calvo (Groen): 'Als wij die stem in Europa willen zijn, kan u niet anders dan tegen mijnheer De Roover zeggen dat hij zich vergist van vriend en vijand. Hij zegt geen woord over normen en waarden die haaks staan op de onze, die van vrijheid en openheid. Het mag niet N-VA zijn dat de toon van België bepaalt. Dan gaan er heel veel verliezers zijn.'

'Als mensen aan de grens geweigerd worden op basis van hun naam en hoe ze eruit zien, moet je opstaan als democraat, mijnheer De Roover. Wij steken een hand uit aan alle democratische fracties hier. Laten we net als Oostenrijk een gezamenlijke resolutie formuleren. Die uitnodiging heeft u zopas bereikt. Laten we zeggen: geen Trump in Europa. Niet in onze naam.'

'Zo'n resolutie zal ongetwijfeld de golven aan de Amerikaanse kust doen overslaan,' reageert Peter De Roover (N-VA) minnetjes.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Trump biedt momentum om rationeel en koelbloedig te blijven'

Binnen de regering lijken er heel uiteenlopende reacties te zijn op het beleid van Trump, maar premier Charles Michel probeert toch een gezamenlijk standpunt te uiten.

'Eerst en vooral kunnen we het eens zijn dat we respect moeten hebben voor de keuze van de kiezers in een grote democratie als Groot-Brittanië of de VS. Maar dit is ook een momentum om de juiste antwoorden te bieden, rationeel en koelbloedig te blijven, en oplossingen en engagementen te zoeken met onze partners op Europees en internationaal niveau.'

'We hebben onmiddellijk duidelijk gereageerd, ook op diplomatiek niveau.'

'We moeten onze economische belangen en visie verdedigen. De geopolitiek: wat met Rusland en China? Er is een grote evolutie in de internationale evenwichten. Daar moeten we een belangrijke rol opnemen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

De Roover: 'We moeten geen would-be wereldleidertje gaan spelen'

Peter De Roover (N-VA) roept op tot respect voor de Amerikaanse soevereiniteit. 'Ik denk dat het passend is een terughoudendheid te tonen, die verwacht mag worden van al onze instellingen.'

'We moeten geen would-be wereldleidertje gaan spelen, met de pathos waarvan de nuance het eerste slachtoffer is.'

('Hah, N-VA en nuance,' valt te horen op de banken van Groen.)

Toch is er ook kritiek op Trump, namelijk op het handelsbeleid dat 'de facto zou neerkomen op het uitvoeren van het beleid van Magnette en de linkerzijde in dit halfrond. Dat verontrust ons zeer.'

'Hoe gaan we op speaking terms blijven met deze bondgenoot?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Dewael noemt internationale politiek 'crisis' en 'opportuniteit'

Kristof Calvo (Groen) wil meer duidelijkheid van de premier over het inreisverbod van Trump, en een scherpere reactie dan de afgelopen dagen. 'Laat u niet doen door de onderaannemers van Trump in dit land.'

Patrick Dewael (Open Vld): 'Ik wil naar de toekomst kijken. Ik weet dat de geopolitieke actualiteit zorgwekkend is. Er is een onzekerheid bij de bevolking waar populisten dankbaar gebruik van maken. We zien vandaag een fenomeen waarbij een Amerikaanse president denkt met muren de wereld tegemoet te moeten treden.'

'Er komt een informele top aan in Malta, en allerlei Europese vergaderingen. Die moeten we gebruiken om de bedreigingen aan te pakken. Dit is een heel grote wake up call voor Europa - om onze core business aan te pakken: migratie en asiel, ons militair bondgenootschap, en de buitenlandse handel. Drie uitdagingen waarvan u werk moet maken om de voorloper te zijn van de EU.

'Laat ons van deze crisis een opportuniteit maken.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Hilariteit tussen Kristof Calvo en premier

'Ik vond de koning eigenlijk verrassend goed,' geeft Kristof Calvo toe. 'Ik vind u ook wel goed,' gekscheert de premier, die de boomerang sneller dan verwacht ziet terugkeren: 'Ik vond het beter dan de makke reactie van de premier,' haalt een spitse Calvo uit. (De premier grinnikt: 'hmm, dat is minder goed'.)

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Koning moet zich niet verlagen tot het niveau van Guy Verhofstadt'

Barbara Pas (VB) is meteen hard voor premier Charles Michel:

'Deze week achtte de Koning het nodig twee bevriende landen, de VS en het Verenigd Koninkrijk, de levieten te lezen. Alsof zij zich voor ons te verantwoorden hebben.'

'Het wordt dringend tijd dat iemand Filip duidelijk maakt dat het niet aan een staatshoofd zonder democratische legitimiteit toekomt om de kiezers van andere landen de les te lezen. Een Koning moet zich niet verlagen tot het niveau van een Guy Verhofstadt of een Donald Tusk, door Trump af te schilderen als de baarlijke duivel, zonder onderscheid tussen IS en VS.'

'De toespraken van de koning moeten door de regering gedekt worden. Is dat gebeurd?'

Michel: 'Ik bevestig dat ik als eerste minister de politieke dekking heb gegeven voor de toespraak van de Koning. Daarover was geen discussie in de ministerraad.'

'U geeft een verkeerde weergave van de inhoud van de toekomst,' voegt de premier daar nog aan toe.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Regering zal loonakkoord volledig uitvoeren

De federale regering zal het interprofessioneel akkoord dat vakbonden en werkgevers zijn overeengekomen, volledig uitvoeren. Daar is het kernkabinet het vanmiddag eens over geraakt.

Eerder op de dag had de Groep van Tien de tekst formeel ondertekend, nadat de achterban van zowel werkgevers als vakbonden het licht op groen hadden gezet. Het was nog afwachten of de federale regering zou volgen. Die wilde eerst de budgettaire gevolgen tegen het licht houden. Donderdagmiddag stemde het kernkabinet dus in met het akkoord, dat voor dit en volgend jaar geldt.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Banken willen register met alle fraudeurs

De Belgische banken zijn naar de regering gestapt met de vraag om samen een register te mogen oprichten met alle namen van fraudeurs die al zijn betrapt. Tot op vandaag kan een bank een andere bank niet verwittigen als ze vaststelt dat iemand fraude pleegt.

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) kreeg al een negatief advies van de Privacycommissie over de plannen van de banken, omdat het bewaren van gegevens over misdrijven slechts zeer uitzonderlijk toegelaten is. Maar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gaat samen met Febelfin en De Backer nagaan of de wet kan wijzigen voor de banken.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Vreemd dat premier een dag nodig had voor reactie op Trump'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Bombardier stevent af op zwaar banenverlies

Bij de Brugse tram- en treinbouwer Bombardier dreigt de helft van de 500 banen geschrapt te moeten worden. Het slechte nieuws hing al langer in de lucht, want Bombardier greep enige tijd terug naast een megaorder van De Lijn voor het bouwen van bijna 150 trams. Het Spaanse CAF bleek aanzienlijk goedkoper. In oktober vorig jaar kondigde de bedrijfstop ook al aan de helft van de banen in Europa te zullen schrappen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Wat met de Waalse geneeskundestudenten?

Het hoger onderwijs begint stilaan aan het tweede semester, en voor de afstuderende Waalse geneeskundestudenten gaat dat gepaard met heel wat onzekerheid. Zij zijn immers niet zeker dat ze na hun studies een RIZIV-nummer kunnen krijgen, die neerkomt op hun erkenning als arts - voor de meesten een noodzaak om hun beroep uit te oefenen.

Over die RIZIV-nummers wordt hoog spel gespeeld tussen federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en Waals onderwijsminister Jean-Claude Marcourt (PS). Zolang die laatste geen ingangsexamen invoert, wil de regering geen extra RIZIV-nummers toekennen. Maar intussen dringt de tijd. Groen-Ecolo wil vandaag meer duidelijkheid van minister De Block.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Trump beheerst de Wetstraat

In zijn nieuwjaarstoespraak voor de gestelde lichamen was Koning Filip dinsdag bijzonder hard voor de politieke evoluties in het buitenland. De brexit en de beleidsbeslissing van kersvers Amerikaans president Donald Trump konden op weinig begrip rekenen. Twee landen met een traditie van vrijheid en openheid hebben beslist zich op zichzelf terug te trekken, zo klonk het.

De scherpe uithaal van Koning Filip was des te opvallender omdat de Wetstraat slechts aarzelend reageerde op de beslissing van Donald Trump om tijdelijk een inreisverbod op te leggen aan zeven moslimlanden.

Tijdens het vragenuurtje zal de regering ongetwijfeld om duidelijkheid gevraagd worden: hoe staan zijn tegenover de beslissingen van Donald Trump?