De basisregel van het Europese begrotingsbeleid is dat de lidstaten hun tekort elk jaar tot 3 procent van het bbp moeten beperken en hun schuld tot 60 procent. Dat werd al in 1992 vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. Landen die zich niet aan die afspraken houden, moeten hun tekort en/of schuld stapsgewijs afbouwen. Via de zogenaamde buitensporigtekortprocedure kijkt de Europese Commissie streng toe op de maatregelen die op nationaal niveau genomen worden om de tekorten af te bouwen. Of dat zou ze toch moeten doen. Volgens de Europese Rekenkamer gaat de Commissie "niet ver genoeg op het cruciale gebied van de monitoring van structurele hervormingen". De Commissie richt zich vooral op de wetgevende aspecten van de procedure en niet op de daadwerkelijke hervormingen, luidt het. Bovendien kan de Commissie besluiten van de vastgestelde procedure af te wijken, "hetgeen vragen doet rijzen over de algemene betrouwbaarheid van haar beoordelingen", luidt het scherp. Ook België was in het verleden al voorwerp van een buitensporigtekortprocedure - het 'strafbankje'. Vorige maand waarschuwde Europees commissaris Marianne Thyssen er nog voor dat ons land kans maakt om als allereerste lidstaat in de procedure terecht te komen omdat niet haar tekort, maar haar schuldgraad niet onder controle gebracht wordt. Die boodschap lanceerde Thyssen naar aanleiding van de federale begrotingscontrole, die intussen afgerond is. (Belga)

De basisregel van het Europese begrotingsbeleid is dat de lidstaten hun tekort elk jaar tot 3 procent van het bbp moeten beperken en hun schuld tot 60 procent. Dat werd al in 1992 vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. Landen die zich niet aan die afspraken houden, moeten hun tekort en/of schuld stapsgewijs afbouwen. Via de zogenaamde buitensporigtekortprocedure kijkt de Europese Commissie streng toe op de maatregelen die op nationaal niveau genomen worden om de tekorten af te bouwen. Of dat zou ze toch moeten doen. Volgens de Europese Rekenkamer gaat de Commissie "niet ver genoeg op het cruciale gebied van de monitoring van structurele hervormingen". De Commissie richt zich vooral op de wetgevende aspecten van de procedure en niet op de daadwerkelijke hervormingen, luidt het. Bovendien kan de Commissie besluiten van de vastgestelde procedure af te wijken, "hetgeen vragen doet rijzen over de algemene betrouwbaarheid van haar beoordelingen", luidt het scherp. Ook België was in het verleden al voorwerp van een buitensporigtekortprocedure - het 'strafbankje'. Vorige maand waarschuwde Europees commissaris Marianne Thyssen er nog voor dat ons land kans maakt om als allereerste lidstaat in de procedure terecht te komen omdat niet haar tekort, maar haar schuldgraad niet onder controle gebracht wordt. Die boodschap lanceerde Thyssen naar aanleiding van de federale begrotingscontrole, die intussen afgerond is. (Belga)