Op 3 april 2017 wil de Gentse bestuurscoalitie het voetgangersgebied verdubbelen en de binnenstad bijkomend in zes sectoren verdelen om doorgaand verkeer te weren. Cruciaal in het circulatieplan zijn een aantal flankerende maatregelen, zoals een vlottere doorstroming op de R4 en extra Park&Rides. Via een referendum met de vraag "Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het voorliggende 'Circulatieplan Binnenstad Gent'?" wilde N-VA-fractieleider Siegfried Bracke het laatste woord over het plan aan de Gentenaar zelf geven. Dinsdagavond volgde een drie uur durend debat, waarbij vijf N-VA'ers, CD&V-kopman Veli Yüksel en twee Vlaams Belangraadsleden hun licht lieten schijnen over de inhoud van de het plan en hun steun uitdrukten voor het referendum. De leden van de meerderheidspartijen Open Vld, sp.a en Groen legden daarop een amendement op tafel waarbij ze vanaf maart een "oplossingsgerichte dialoog" willen opzetten met specifieke doelgroepen, zoals bewoners, handelaars, zorgverstrekkers of mensen met een handicap. "Deze dialoog kan leiden tot verdere concrete afspraken en verfijningen voor en na de invoering van het plan", klinkt het. Na de invoering willen de raadsleden een "representatieve en kwalitatieve bevraging bij Gentenaars en niet-Gentenaars met de bedoeling hieruit kwaliteitsverbeteringen en problemen te detecteren en voorstellen tot verfijning en bijsturing te formuleren." Een "burgerkabinet" moet de bevraging en andere reacties laten begeleiden. Verder wordt onder meer gevraagd om een aantal specifieke begeleidende maatregelen te nemen bij de invoering van het circulatieplan, zoals voldoende politie en verkeersbegeleiders of een communicatiebudget voorzien. (Belga)

Op 3 april 2017 wil de Gentse bestuurscoalitie het voetgangersgebied verdubbelen en de binnenstad bijkomend in zes sectoren verdelen om doorgaand verkeer te weren. Cruciaal in het circulatieplan zijn een aantal flankerende maatregelen, zoals een vlottere doorstroming op de R4 en extra Park&Rides. Via een referendum met de vraag "Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het voorliggende 'Circulatieplan Binnenstad Gent'?" wilde N-VA-fractieleider Siegfried Bracke het laatste woord over het plan aan de Gentenaar zelf geven. Dinsdagavond volgde een drie uur durend debat, waarbij vijf N-VA'ers, CD&V-kopman Veli Yüksel en twee Vlaams Belangraadsleden hun licht lieten schijnen over de inhoud van de het plan en hun steun uitdrukten voor het referendum. De leden van de meerderheidspartijen Open Vld, sp.a en Groen legden daarop een amendement op tafel waarbij ze vanaf maart een "oplossingsgerichte dialoog" willen opzetten met specifieke doelgroepen, zoals bewoners, handelaars, zorgverstrekkers of mensen met een handicap. "Deze dialoog kan leiden tot verdere concrete afspraken en verfijningen voor en na de invoering van het plan", klinkt het. Na de invoering willen de raadsleden een "representatieve en kwalitatieve bevraging bij Gentenaars en niet-Gentenaars met de bedoeling hieruit kwaliteitsverbeteringen en problemen te detecteren en voorstellen tot verfijning en bijsturing te formuleren." Een "burgerkabinet" moet de bevraging en andere reacties laten begeleiden. Verder wordt onder meer gevraagd om een aantal specifieke begeleidende maatregelen te nemen bij de invoering van het circulatieplan, zoals voldoende politie en verkeersbegeleiders of een communicatiebudget voorzien. (Belga)